Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Elżbieta i Tadeusz Rotkiewicz

 

Elżbieta i Tadeusz Rotkiewicz prowadzą 50 ha gospodarstwo rolne w miejscowościach Tarpno oraz Włodków Dolny. Podstawowym kierunkiem produkcji jest chów trzody chlewnej W budynkach Fermy Hodowlanej wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt utrzymywanych jest 400 macior. Rolnik może pochwalić się wynikami produkcyjnymi na światowym poziomie. Za rok ubiegły uzyskano prawie 27 odsadzonych od maciory prosiąt. Gospodarstw spełnia wszystkie wymogi zasady wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie bezpieczeństwa żywności i dobrostan zwierząt. Systemy sterowania klimatem w pomieszczeniach dla zwierząt oraz zadawania pasz są w pełni skomputeryzowane. Zarządzanie procesem produkcji zwierzęcej polega na zaprogramowaniu odpowiednich parametrów w systemie przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Funkcja kontrolna systemu, automatycznie informuje rolnika o przekroczeniu zaprogramowanych przez operatora wartości. Budynki chlewni są wyposażone w system kamer, pozwalających monitorować panujące w nich warunki na odległość.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 15.07.2013