Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Szkolenie dotyczące realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmian zachodzących w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej wraz z wydarzeniami towarzyszącymi - 05.12.2012 r.
Zmodyfikowano: 06.07.2013

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Koszty refundowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizuje w konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogólnopolski projekt szkoleniowy dotyczący realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zmian zachodzących w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej wraz z wydarzeniami towarzyszącymi.

Szkolenie skierowane do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz przedstawicieli rolniczych organizacji związkowych i samorządu rolniczego odbędzie się
5 grudnia 2012 r. w godz. 9.30–15.00 na terenie siedziby DODR
we Wrocławiu, w sali konferencyjnej budynku Noclegi Zwycięska
we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 4
.

Zakres programowy szkolenia obejmuje:

  • Realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Polsce,

  • Przykłady projektów zrealizowanych przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

  • Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich,

  • Perspektywę na lata 2014-2020 i zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich,

  • Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej.

Program przewiduje 6 godzin wykładowych szkolenia prowadzonego w formie prezentacji multimedialnych. Na szkoleniu towarzyszą wydarzenia, mające na celu promocję polskich obszarów wiejskich, ich rozwój przy udziale środków z PROW 2007-13 oraz dorobku kulturalnego przy udziale środków finansowych w ramach osi 4 LEADER takich jak:
• prezentacja projektów zrealizowanych przy współudziale środków finansowych z PROW 2007-2013,
• możliwość spotkania z przedstawicielami LGD i zapoznania z działalnością LGD,
• prezentacja rękodzieła artystycznego z danego regionu (projekty zrealizowane w ramach osi 4 LEADER),
• występy ludowych zespołów artystycznych (projekty zrealizowane w ramach osi 4 LEADER).

Organizatorzy zapewniają obsługę merytoryczną i posiłek (dwa serwisy kawowe oraz obiad). Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają od organizatorów materiały szkoleniowe i biurowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 3 grudnia 2012 roku
na adres e-mail: ryszard.targosz@dodr.pl  lub faksem 71 339 79 12.

Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona

Osoby do kontaktu:
Ryszard Targosz, Urszula Bartoszewicz tel. 71 339 80 21 wew. 151