Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Szkolenie - Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Rośliny na cele energetyczne. Konopie.
Zmodyfikowano: 05.03.2019

 

W czwartek 28 lutego, w DODR we Wrocławiu odbyło się szkolenie Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Rośliny na cele energetyczne. Konopie. W seminarium wzięło udział około 70 rolników z Dolnego Śląska i Wielkopolski, doradców oraz przedstawicieli lokalnych samorządów.

W ramach szkolenia zorganizowanego przez Ośrodek zaprezentowano m.in. program konopny Instytutu Włókiennictwa i Roślin Zielarskich (IWNIRZ) w Poznaniu, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o uprawach konopi przemysłowych (włóknistych) i pozycjonowanie Polski jako producenta materiału siewnego polskich odmian konopi. Zaproszeni prelegenci reprezentowali IWNIRZ w Poznaniu i DODR we Wrocławiu. Szkolenie podzielono na dwie części.

Szkolenie otworzył Zastępca Dyrektora DODR Andrzej Znamirowski, a wykład wprowadzający w tematykę konopną poprowadził Kierownik Działu Koordynacji Badań, Controllingu i Transferu Technologii IWNIRZ w Poznaniu i koordynator ogólnopolskiego programu konopnego Witold Czeszak. Przedstawił on cele i założenia uprawy konopi w Polsce, możliwości zbytu materiału siewnego, założenia formalno-prawne oraz aktualny stan upraw i polskich odmian wraz z zapotrzebowaniem na ten surowiec. Podkreślił również znaczenie polskich odmian i zainteresowanie zagranicznych rynków materiałem siewnym konopi.

Podczas wystąpienia dotyczącego agrotechniki konopi włóknistych (cannabis sativa) Kierownik Pracowni Hodowli i Agrotechniki Konopi w IWNIRZ w Poznaniu dr inż. Przemysław Baraniecki przedstawił agrotechnikę uprawy konopi na nasiona. Jako praktyk, sprawujący nadzór nad poletkami doświadczalnymi, omówił kolejne etapy ‒ od siewu, poprzez nawożenie, ochronę, zbiór i plonowanie.

Drugą część spotkania rozpoczęła Monika Miniewska z DODR informacją na temat zasad składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok.

Następnie Zastępca Kierownika Zakładu Innowacyjnych Technologii Włókienniczych z IWNIRZ w Poznaniu dr inż. Jacek Kołodziej przedstawił możliwości przemysłowego zastosowania konopi. Konopie są między innymi materiałem bakteriobójczym, który znajduje zastosowanie w weterynarii czy budownictwie, dzięki odpowiedniemu współczynnikowi ciepła. Omówił też wykorzystanie ich w lecznictwie, przemyśle włókienniczym (odzież i materiały), kosmetycznym i spożywczym.   

Na koniec przewidziano panel dyskusyjny ze Stanisławem Prusakiem ‒ rolnikiem prowadzącym indywidualne gospodarstwo w Skalicach k. Henrykowa, gdzie od kilku lat uprawia konopie siewne. Pan Stanisław podzielił się swoimi spostrzeżeniami i poradami, zwrócił też uwagę na stabilność polskich odmian. Dyskusja na koniec szkolenia dotyczyła technologii i mechanizacji, suszenia ziarna czy stosowania metod przeciw chwastom czy szkodnikom.

Alicja Kubisz DODR

Fot. Alicja Kubisz i Małgorzata Kaczmarek DODR

Galeria zdjęć