Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Co nowego w doradztwie
Zmodyfikowano: 15.01.2019
W czwartek 6 grudnia odbyła się ostatnia w roku narada doradców.

Spotkanie miało roboczy charakter z udziałem zaproszonych gości z instytucji rolniczych. Gości powitał i przedstawił Dyrektor DODR Marek Tarnacki. Byli to Wiceprezes Zarządu DIR Ryszard Borys oraz Paweł Hawrylewicz i Małgorzata Wasilewska z ARMIR.

Dyrektor DODR poinformował, że Społeczna Rada Doradztwa zaopiniowała plan pracy doradczej na 2019 rok. Jednym z najważniejszych zadań w nadchodzącym roku będą usługi doradcze.

Wydawany przez Ośrodek miesięcznik Twój Doradca Rolniczy Rynek zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, a Dyrektor DODR Marek Tarnacki podziękował doradcom za współpracę przy redagowaniu czasopisma. Podkreślił, że miesięcznik to wspólne dzieło pracowników DODR. Wiceprezes Zarządu DIR Ryszard Borys pogratulował nagrody dla TDRR i życzył owocnej współpracy w 2019 roku.

Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Paweł Hawrylewicz, mówił o zaliczkach płatności obszarowych i pomocy suszowej. Około 96% beneficjentów otrzymała już zaliczki płatności. Mogą być one wypłacone rolnikom dopiero, kiedy zostaną zakończone wszystkie kontrole. ARMIR stara się przyspieszyć kontrole, aby producenci mogli otrzymać płatność końcową jak najszybciej (już 1/5 producentów otrzymała płatności końcowe). Paweł Hawrylewicz mówił także o pomocy suszowej.

Małgorzata Wasilewska z ARMIR poinformowała, że w listopadzie weszła w życie ustawa o kołach o kołach gospodyń wiejskich, a także o możliwości składania wniosków o wpis do rejestru.

O kołach mówiła również kierownik Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Izabela Michniewicz. Nowa Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół. Nowe prawo przewiduje, że KGW uzyskają osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje, a w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno koło.

Izabela Michniewicz poinformowała także o naborze do konkursu Sposób na sukces. Konkurs organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma na celu aktywizację gospodarczą mieszkańców wsi, wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich, promocję przedsięwzięć innowacyjnych i realizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane w 2017 roku i w pierwszym półroczu 2018 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.
Urszula Bogusiewicz z Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska przedstawiła program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu, a także wynikające z niego nowe obowiązki, które rolnicy muszą wypełnić od 1 stycznia. Dotyczy to między innymi obowiązku posiadania  planu nawożenia azotem.

Ewa Kutkowska DODR
Fot. Konrad Karykowski
 

Galeria zdjęć