Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Szkolenie z zakresu metodyki doradzania w ramach Poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych
Zmodyfikowano: 19.12.2018

 

W dniach 4-5 oraz 11-12 grudnia w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się szkolenie pt. „Metodyka doradzania w ramach Poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych”.  W szkoleniach wzięło udział 122 doradców z DODR.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z metodykami doradzania z zakresu: metodyki ogólnej, analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego, modernizacji gospodarstw rolnych, restrukturyzacji małych gospodarstw, rachunkowości w gospodarstwie rolnym, uczestnictwa w systemach jakości, systemu rolnictwa ekologicznego oraz oceny dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności. 

Wykłady przeprowadził Dyrektor Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu Mariusz Tatka – wraz z pracownikami Zespołu Systemów i Technologii w Rolnictwie, Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym oraz ds. rolnictwa ekologicznego i działań rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Monika Siarkiewicz DODR

Galeria zdjęć