Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Dobór odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych w ramach inicjatywy białkowej COBORU - szkolenie
Zmodyfikowano: 12.12.2018

 

Ponad osiemdziesięciu rolników przyjechało w poniedziałek 3 grudnia do Wrocławia na szkolenie na temat doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych w ramach inicjatywy białkowej COBORU. Organizatorem spotkania był Centralny Ośrodek Badan Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny odmian w Zybiszowie i  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Szkolenie otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który podkreślił potrzebę zwiększenia powierzchni uprawy bobowatych dla poprawy bilansu paszowego. Dyrektor SDOO w Zybiszowie Marcin Włodarczyk przedstawił cele programu Inicjatywy Białkowej COBORU.

Celem inicjatywy białkowej jest stworzenie opracowań i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w doświadczalnictwie odmianowym roślin białkowych i soi, ich popularyzacja oraz stworzenie dla nich krajowego systemu doświadczalnictwa oraz rekomendacji. Umożliwi to stały dostęp do informacji na temat uprawy bobowatych.

Inicjatywa jest wynikiem analizy potrzeb rynku. Rośnie zainteresowanie rodzimymi odmianami bobowatych grubonasiennych ‒ grochem siewnym, bobikiem, łubinem (żółtym i wąskolistnym) oraz soją wszechobecną w żywności dla ludzi i zwierząt. Z uwagi na obawy przed żywnością modyfikowaną (tzw. GMO), głównie w postaci soi oraz popularność bobu, grochu i łubinu wśród konsumentów, działania planowane w ramach Inicjatywy to szansa na zwiększenie ich produkcji.

Gościem specjalnym szkolenia była Ewa Śmiałek ‒ ekspert i członek Dolnośląskiego Zespołu PDO w Zybiszowie, a także wieloletni inspektor COBORU. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie prowadzi doświadczenia w zakresie uprawy roślin. Koordynuje realizację PDO, czyli porejestrowego  doświadczalnictwa odmianowego w województwie dolnośląskim i ustala, jaki odmiany trafią na listę odmian zalecanych do uprawy w regionie.

Część merytoryczną szkolenia rozpoczął Dyrektor ds. PDO w Zybiszowie Tomasz Kulon, który przedstawił rolę plonowania roślin bobowatych, grubonasiennych występujących w rejonie Dolnego Śląska. 

Następnie dr inż. Agnieszka Krawczyk z Grupy Azoty przedstawiła zasady agrotechniczne uprawy soi. Przybliżyła również metodykę nawożenia i sposoby ochrony przed szkodnikami i chorobami.  Kontynuując rozważania nad soją Dyrektor SDOO w Głubczycach dr inż. Krzysztof Gawęcki omówił wyniki badań SDOO i konsorcjum Polsoja w Głubczycach, w postaci wpływu elementów agrotechnicznych na plonowanie odmian soi.

W wydarzeniu wzięli udział rolnicy uprawiający rośliny bobowate lub zamierzający rozpocząć ich uprawę, a także doradcy rolniczy z całego województwa, przedstawiciele gospodarstw rolnych i agronomowie. W trakcie przerwy dyskutowano oraz wymieniano się doświadczeniami i poradami dotyczącymi agrotechniki, środków ochronnych, czy też stosowania odmian zalecanych do uprawy.

Na koniec przewidziano prezentacje firm nasiennych oraz możliwość zakupu materiału siewnego bezpośrednio u producenta. Były to: Saatbau Polska, Danko i MHR Kobierzyce.

Alicja Kubisz DODR

Galeria zdjęć