Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Spotkanie kamiennogórskich rolników poszkodowanych przez suszę
Zmodyfikowano: 09.10.2018

Spotkanie z rolnikami dotyczące szacowania strat w uprawach spowodowanych tegoroczną suszą zostało zorganizowane w poniedziałek 1 października w Lubawce. Z przedstawicielami samorządu i państwowych instytucji rolniczych rozmawiało siedemdziesięciu producentów rolnych z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu reprezentował Dyrektor Marek Tarnacki, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ‒ Kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska Halina Twardowska, Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu ‒ członek Zarządu DIR Waldemar Jankowski. Nie zabrakło także Zastępcy Dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Bukówce Janiny Gryszun i przedstawicieli lokalnego samorządu ‒ Burmistrz Miasta Lubawka Ewy Kocemby, Zastępcy Burmistrza Bożeny Kończak, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Marioli Szczęsnej, Wójta Gminy Kamienna Góra Patryka Strausa i Pełnomocnika Burmistrza Miasta Kamienna Góra Arkadiusza Dybca.

Spotkanie prowadziła Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka Bożena Kończak, która poinformowała, że przyczyną zorganizowania spotkania były bezskuteczne starania rolników o szacowanie szkód suszowych w gospodarstwach na terenie powiatu kamiennogórskiego. Komisje szacujące straty nie zostały jednak powołane przez wojewodę dolnośląskiego z powodu braku potwierdzenia występowania suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Wyjątkiem było stwierdzenie suszy w uprawach krzewów owocowych w Gminie Kamienna Góra w sierpniu i w uprawach ziemniaka w Mieście i Gminie Lubawka we wrześniu.

W praktyce, największe szkody suszowe wystąpiły na trwałych użytkach zielonych, które są bazą paszową dla bydła mlecznego i mięsnego. Chów i hodowla bydła jest podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej i źródłem dochodu dla rolników na tych terenach. Rolnicy mówili o niedoborach pasz w ich gospodarstwach, ponieważ od co najmniej dwóch miesięcy na pastwiskach i łąkach oraz uprawach paszowych na gruntach ornych panuje susza. Hodowcy są zmuszeni do dokarmiania zwierząt zapasami i kupowania pasz dla zwierząt, jednak monitoring prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach nie potwierdził występowania suszy w tych grupach upraw.

Rolnicy postulowali konieczność zwiększenia liczby stacji meteorologicznych na tym terenie, aby skutecznie monitorować zjawiska atmosferyczne. Zebrani wybrali delegację, która spotka się  z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Warszawy, aby przedstawić sytuację rolników na terenie powiatu kamiennogórskiego. W skład delegacji weszli Burmistrz Miasta Lubawka, Wójt Gminy Kamienna Góra, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Kamienna Góra, Przedstawicie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Kamiennej Górze oraz Przedstawiciel Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Marek Olszewski DODR, PZDR Kamienna Góra

Galeria zdjęć