Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu
Zmodyfikowano: 17.09.2018

Sześćdziesiąt osób ‒ właściciele gospodarstw agroturystycznych lub mający w planach rozpoczęcie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz doradcy rolniczy, przyjechało 13 września do Wrocławia na konferencję Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu.

Organizatorem wydarzenia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w partnerstwie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
Celem konferencji był transfer wiedzy dotyczącej prowadzenia specjalistycznej działalności turystycznej na obszarach wiejskich, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Uczestników konferencji powitał Zastępca Dyrektora DODR we Wrocławiu  Roman Piątkowski.
Podczas kilkugodzinnego spotkania o zagrodach edukacyjnych mówiła –dolnośląska Koordynator Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych Agnieszka Kowalczuk-Misek. Tematykę gospodarstw opiekuńczych przybliżyła Aleksandra Bielińska – Koordynator projektu Zielona opieka z KPODR.
Wystąpienia te dotyczyły działalności edukacyjnej w gospodarstwie rolnym oraz gospodarstw opiekuńczych jako miejsca świadczenia usług społecznych w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa.

Wykład na temat Specjalizacji oferty obiektu turystyki wiejskiej w świetle obowiązujących przepisów prawnych wygłosił dr Jerzy Raciborski z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Podczas konferencji poruszony został też temat marketingu i komercjalizacji produktów turystycznych, który przybliżyła uczestnikom Dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Kowalkowska. Wykład na temat  Lokalnego produktu kulinarnego jako wartości ekonomicznej w turystyce obszarów wiejskich miała dr Izabela Chudzyńska z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Podczas konferencji przedstawione zostały też dobre praktyki zarabiania na specjalizacji. Swoje gospodarstwo zaprezentowała Katarzyna Czuba-Kowal, właścicielka rodzinnej agroturystyki Kowalowe Wzgórze z Kamieńca.

Katarzyna Sikora DODR
 

Galeria zdjęć