Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Posiedzenie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
Zmodyfikowano: 07.02.2018

Ustalenie List Odmian Zalecanych do uprawy w naszym województwie na rok 2018 oraz doborów i lokalizacji doświadczeń z roślinami jarymi było celem posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Spotkanie odbyło się w czwartek 1 lutego w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, we Wrocławiu. W tym roku Dolnośląski Zespół obchodzi dwudziestolecie istnienia.

Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia nominacji nowo powołanym członkom Zespołu. Z rąk Przewodniczącego Zespołu, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz dyrektora SDOO Zybiszów nominacje otrzymali Dyrektor DODR we Wrocławiu Marek Tarnacki, przewodniczący Krajowego Zespołu PDO Jacek Rajewski z Małopolskiej Hodowli Roślin oraz kierownik ZDOO w Krościnie Małej, Krzysztof Dziedzic.

Jak co roku przewodniczący Zespołu Tomasz Kulon przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności w roku 2017. W tym czasie wykonano na terenie naszego województwa 85 doświadczeń PDO, z czego 40 zrealizowano ze środków własnych. Wszystkie one zostały wykorzystane do obliczeń, nie było dyskwalifikacji polowych ani statystycznych.

W roku 2017 dolnośląski Urząd Marszałkowski dofinansował badania w kwocie 100 000 zł, co zapewniło pokrycie 33,8% kosztów badań. Dolnośląska Izba Rolnicza kwotą 10 000 zł sfinansowała publikację wyników PDO. Kontynuowana była współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, IUNG-iem w Jelczu Laskowicach, KWS Polska w Kondratowicach i MHR w Kobierzycach. Jednostki te prowadziły badania na własny koszt, dodatkowo Uniwersytet Przyrodniczy wykonał bezpłatnie badania jakościowe pobranych próbek plonu.

Po wysłuchaniu sprawozdania Zespół przystąpił do dyskusji i przegłosowania Listy Odmian Zalecanych do uprawy (LOZ) na 2018 rok. Podjęto wniosek o opracowaniu wyników doświadczeń z roślinami bobowatymi na letnie posiedzenie i utworzenie LOZ również dla tych gatunków.

Adam Skórka SDOO Zybiszów

Galeria zdjęć