Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W POWIECIE GÓROWSKIM – ROLNIK I JEGO PROBLEMY A INSTYTUCJE. V Forum Rolnicze powiatu górowskiego
Zmodyfikowano: 03.01.2018

 

Przyszłość rolnictwa powiatu górowskiego oraz  obrót  ziemią  – to tematy poruszone podczas V Forum Rolniczego powiatu górowskiego, które odbyło się 28 grudnia  2017 r. w świetlicy wiejskiej w Jemielnie. W forum wzięli udział rolnicy, przedsiębiorcy, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji wspomagających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.  Organizatorami  forum byli: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Górze, Dolnośląska Izba Rolnicza i Wójt Gminy Jemielno.

Zaproszonych gości przywitał zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Roman Piątkowski.

W forum uczestniczyli m.in.: Tomasz Pilawka – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego, Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Piotr Wołowicz – Starostwa powiatu Górowskiego, Paweł Niedźwiedź – Wicestarosta powiatu górowskiego, Leszek Grala – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Franciszek Baranowski – Członek Zarządu Izby Rolniczej we Wrocławiu, Barbara Szymczak – kierownik Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Hanna Szalkowska – referent Placówki Terenowej KRUS w Górze, Renata Lis – Kierownik BS Wschowa oddział w Górze,  Jan Perzyński  – Łowczy Koła Łowieckiego Las oraz Irena Danieluk  – pracownik Dolnośląskiej  Izby Rolniczej.

Jan Ucinek, Wójt Gminy Jemielno – gospodarz Forum przypomniał, że pierwsze forum odbyło się także na terenie gminy Jemielno w Psarach. Życzył rolnikom dobrych plonów w Nowym Roku.

Spotkanie było okazją do złożenia rolnikom gratulacji za dotychczasowe osiągnięcia i uhonorowanie ich Złotą i Srebrną Odznaką nadaną przez Dolnośląską Izbę Rolniczą „Zasłużony dla samorządu rolniczego” województwa dolnośląskiego. Złotą Odznakę otrzymali Stanisław Sarnecki, Zbigniew Rogalski, Mirosław First, Tadeusz Podgórski, Bogdan Solima, Teresa Bobowska, natomiast Srebrną Odznakę: Jolanta Maślejak, Wioletta Cielińska, Piotr Fijałkowski, Tomasz Pala, Sławomir Bochenek, Marcin Hołtra, Marian Kosowski, Henryk Kuliński.

W pierwszej części spotkania pani Maria Grymm kierownik Powiatowego  Zespołu  Doradztwa Rolniczego w Górze przedstawiała aktualne przepisy obrotu ziemią. 1 września 2017 roku powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623). W tym też terminie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, których zadania przejął w znacznej części KOWR.     

Do zadań KOWR należy m. in.: obrót nieruchomościami iinnymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele  rolne.  Pani Grymm omówiła dokładnie dokumenty oraz jakie załączniki są wymagane przy obrocie ziemią.

Przykładowe wnioski można znaleźć na stronie  http://www.kowr.gov.pl/ukur/wzory-dokumentow.

Zachęciła również do obejrzenia informacji (oraz filmu) na stronie  http://gospodarstwopolska.pl/

Na zakończenie prelekcji Pani Maria Grymm zapraszała rolników do PZDR w Górze, gdzie doradcy pomogą beneficjentom merytorycznie przy wypełnianiu wniosku nabywcy lub zbywcy nieruchomości rolnej w celu uzyskania decyzji administracyjnej dotyczącej zgody na nabycie lub zbycie ziemi.

W dalszej części spotkania  wystąpił Leszek Grala, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, który przedstawił prace nad ustawą o gospodarstwie rolnym. Apelował do rolników, aby wszelkie problemy  zgłaszali do delegatów DIR, by postulaty rolników były przekazywane dalej do Ministra Rolnictwa. Prezes DIR poinformował  rolników o pracach nad strategią  rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa dolnośląskiego i zachęcał rolników do większej aktywności, aby wspólnie wypracować przyszłe rozwiązania.

Tomasz Pilawka Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego przybliżył projekt Zielona Dolina Żywności i  Zdrowia 2017–2020  oraz nowy  program – miód w dolnośląskich szkołach. Poruszył problemy rolników, którzy produkują żywność ekologiczną oraz prowadzą sprzedaż bezpośrednią oraz inne zagadnienia związane z dopłatami do odkamieniania pól, i o problemach scalania gruntów.

Pani Barbara  Szymczak omówiła działalność Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inspektorat prowadzi działalność nie tylko  kontrolną, ale przede wszystkim edukacyjną, podczas spotkań z rolnikami w ich gospodarstwach pracownicy PIORiN doradzają, jak rozwiązać wiele problemów związanych z ochroną roślin.

W drugiej części spotkania rolnicy  oraz zaproszeni goście wzięli udział w aktywnej dyskusji.

Ewa Kutkowska DODR, Maria Grymm PZDR Góra
Zdjęcia Ewa Kutkowska DODR

Galeria zdjęć