Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

Szkolenie: Wytwarzanie produktów wysokiej jakości
Zmodyfikowano: 12.12.2017

 

 

We wtorek 28 listopada, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, we Wrocławiu odbyło się szkolenie „Wytwarzanie produktów wysokiej jakości. Szanse i bariery, możliwości sprzedaży z gospodarstwa. Wsparcie producentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”.

Organizatorem spotkania była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, której rolą jest budowanie polskiego systemu dla produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych na wzór krajów Unii. Izba wspiera producentów merytorycznie, organizuje seminaria i szkolenia, wydaje magazyn „Smak i Tradycja” oraz materiały promujące polskie produkty regionalne, tradycyjne i ich producentów.

Pierwsza część spotkania była poświęcona polityce jakościowej UE, możliwościom uzyskania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla produktów żywnościowych wysokiej jakości. Omówiono krajowe i europejskie systemy jakości żywności, a w szczególności system „Jakość Tradycja”, którego administratorem i pomysłodawcą jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie. Pomysł utworzenia systemu pojawił się już w 2005 roku, a prace nad jego zasadami, regulaminem, logiem trwały przez cały następny rok.

Decyzją z dnia 12 czerwca 2007 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość Tradycja” za pierwszy krajowy system jakości żywności. System jest notyfikowany przez Komisją Europejską w Brukseli, a jego uczestnicy mogą korzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W drugiej części spotkania przedstawiono możliwości rozwoju przetwórstwa produktów rolnych. Produkcja żywności na niewielką skalę poprzez prowadzenie działalności marginalnej ograniczonej i lokalnej, sprzedaż bezpośrednią czy umożliwienie sprzedaży detalicznej przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego wpływa na zwiększenie konkurencyjności sektora żywnościowego, wzmacnia pozycję lokalnych producentów, co ma ogromne znaczenie dla rozwoju rynków produktów regionalnych i tradycyjnych. Pozwala rolnikom na uzyskanie dodatkowych korzyści z przetwarzania własnego surowca, a konsumentom zapewnia lepszy dostęp do naturalnie produkowanej żywności. Krótsze łańcuchy dostaw pozwalają na lepsze zintegrowanie i budowanie zaufania pomiędzy producentami a odbiorcami.

Spotkanie poprowadzili wiceprezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie Jan Zwoliński oraz dr Maciej Oziembłowski z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Izabela Michniewicz DODR

Galeria zdjęć