Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: operacja „Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”
Zmodyfikowano: 08.11.2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zrealizowało w październiku, jako partner KSOW – na podstawie zawartej z FAPA umowy nr 012/2017 z dnia 19.07.2017 r. – operację pn. „Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan  Operacyjny na lata 2016–2017.

 

Przeczytaj więcej