Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Relacje

Konferencja - Rolnictwo wspierane społecznie - zmniejszenie barier wejścia na rynek dla dolnośląskich produktów żywności wysokiej jakości
Zmodyfikowano: 09.11.2017

 

W poniedziałek 6 listopada na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się konferencja Rolnictwo wspierane społecznie – zmniejszenie barier wejścia na rynek dla dolnośląskich produktów żywności wysokiej jakości. Wydarzenie to było podsumowaniem projektu realizowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Żywność dla przyszłości” i Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Słowo wstępne i wprowadzenie do wiodącego tematu konferencji przestawiła Prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta. Pierwszym prelegentem był Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pełniący również funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Żywność dla Przyszłości prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, który przedstawił temat „Polska – europejskie centrum produkcji żywności, nowe inicjatywy innowacyjne”.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył produkcji żywności wysokiej jakości – temat ten obejmował upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności, a także kwestii prawnych dotyczących jej produkcji. Drugi blok został poświęcony tworzeniu sieci współpracy partnerskiej, w tym także prezentacji sieci współpracy na linii rolnik – koordynator – konsument oraz tworzeniu krótkich łańcuchów dostaw.
Trzeci, ostatni blok tematyczny to Żywność a zdrowie – upowszechnianie wiedzy z zakresu znaczenia żywności wysokiej jakości i jej wpływ na zdrowie konsumenta oraz znaczenie powiązań zdrowe środowisko naturalne – zdrowa żywność – zdrowy człowiek.

Tematyka ta została zaprezentowana przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ‒ prof. dr hab. inż. Barbarę Kutkowską, dr hab. inż. Monikę Bronkowską z zespołami współpracowników oraz przedstawiciela Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Urszulę Bogusiewicz.

Konferencji towarzyszył panel wstawienniczy, w ramach którego swoją ofertę zaprezentowali producenci żywności wysokiej jakości, połączony z degustacją dolnośląskich specjałów. Zaprezentowane zostały wyroby mięsne z Masarni Bojanice z Bojanic k. Świdnicy należącej do Małgorzaty Żmudzkiej, sery Sylwestra Wańczyka z Wańczykówki z Krzeszowa, soki i produkty owocowe Anny Szlączki ‒ właścicielki gospodarstwa sadowniczego AnBol z Lutyni, Kiszone warzywa z Doliny Baryczy z Karnic koło Żmigrodu, z gospodarstwa rolnego należącego do Emilii Chmury oraz produkty cukiernicze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Śnieżka S.A. ze Świebodzic.

Informacją i fachowym doradztwem służyli specjaliści z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Krajowej Sieci Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy we Wrocławiu, oraz Wojewódzkiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Każdy z uczestników konferencji otrzymał monografię, zawierającą materiały konferencyjne i  zarys koncepcji programu „Dolny Śląsk Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2020”, opracowaną przez pracowników naukowych UP we Wrocławiu i ZUT w Szczecinie oraz pracowników DODR.

Urszula Bogusiewicz DODR

 

Galeria zdjęć