Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2017 roku rozstrzygnięty - dolnośląscy rolnicy ekologiczni wśród najlepszych
Zmodyfikowano: 17.10.2017

 

Barbara i  Kazimierz Jochymkowie z Bukówki koło Kamiennej Góry, zdobyli drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2017 roku w kategorii ekologia – środowisko.

Podczas X Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i naturalnej NATURA FOOD w Łodzi, odbywających się między 13 a 15 października, został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2017 roku, organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Konkurs został przeprowadzony na terenie całego kraju na poziomie wojewódzkim i krajowym. Laureaci wojewódzkich edycji konkursu, zostali zgłoszeni do konkursu krajowego.  

Z województwa dolnośląskiego w kategorii „ekologia - środowisko”  zgłoszone zostało gospodarstwo  Barbary i Kazimierza Jochymków, natomiast w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe” gospodarstwo Romana Chomy z Rybnicy koło Jeleniej Góry.

Użytki rolne nagrodzonego gospodarstwa to trwałe użytki zielone ‒ 23,39 ha, grunty orne ‒ 1,21 ha oraz uprawy sadownicze o powierzchni 0,12 ha. Gospodarstwo posiada stado bydła opasowego rasy salers ‒ 22 sztuki, stado owiec kameruńskich ‒ 11 sztuk, 27 królików, w tym 15 matek, drób – średnio w roku 20 kur niosek oraz 2 konie rasy śląskiej. Produkcja azotu wynosi 135,18 kg N/ha, czyli 79,5% maksymalnej obsady. Produkcja zwierzęca jest zbilansowana z produkcją roślinną. Użytki rolne to głównie ekstensywne trwałe użytki zielone, które zostały zakwalifikowane do przyrodniczo cennych, a sposób ich użytkowania przyczynia się do zachowania bioróżnorodności. W gospodarstwie prowadzone są uprawy warzywnicze i sadownicze, głównie śliwy wyselekcjonowane i dostosowane do warunków górskiego klimatu oraz krzewy owocowe, w tym róża pomarszczona, która jest kontynuacją tradycji prowadzenia upraw na tym terenie oraz aronia wielkoowocowa. Ponadto suszy się tu zioła.

Wszystkie zgłoszone do konkursu gospodarstwa otrzymały dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz okolicznościowe statuetki.

Urszula Bogusiewicz DODR