Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Seminarium Wspomaganie integrowanej ochrony roślin w produkcji ziemniaka
Zmodyfikowano: 29.06.2017

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i firma Desio Barbara Bill zorganizowały 28 czerwca br. w siedzibie DODR seminarium dla rolników uprawiających ziemniaki pn. „Wspomaganie integrowanej ochrony roślin w produkcji ziemniaka”. Wykładowcy z firmy STO-Konsult, Instytutu Ogrodnictwa Skierniewice i Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka omówili higienę fitosanitarną jako ważny element integrowanej ochrony roślin, Huwa San TR 50 jako biocyd i stymulator, zagrożenia  w produkcji ziemniaków i ich minimalizacja z zastosowaniem Huwa San TR 50 oraz nowe aspekty w technologii produkcji ziemniaków. Omówiono również praktyczne doświadczenia z zastosowaniem tego środka.

Prelegenci zwrócili uwagę na szerokie zastosowanie preparatu i innowacyjne podejście do upraw. Ten innowacyjny stymulator, stabilizowany srebrem, służy do podnoszenia jakości upraw i wielkości plonu, zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki środowiska oraz na czynniki chorobotwórcze. W przypadku zranienia roślin w szkółkach, matecznikach, sadach i plantacjach przyspiesza gojenie uszkodzeń – zarówno na pniach, jak i owocach – np. po przejściu gradobicia. Umożliwia dezynfekcję pomieszczeń, powierzchni, maszyn, narzędzi. Służy do zaprawiania bulw ziemniaka metodą zamaczania bezpośrednio przed sadzeniem, zapewnia higienę w uprawie i przechowywaniu  roślin jako środek eliminujący patogeny kwarantannowe np. bakteriozę pierścieniową.

 

Jolanta Markowska, DODR Wrocław

Galeria zdjęć