Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

XXXII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego i XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Zmodyfikowano: 03.07.2017

Kilka tysięcy rolników, przedstawicieli instytucji z otoczenia rolnictwa, producentów i handlowców z branży rolniczej, jak co roku, gościło w dniach 24-25 czerwca w kompleksie pałacowo-parkowym w Piotrowicach w gminie Chojnów, na XXXII Dniach Otwartych Doradztwa Rolniczego.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu organizuje tę największą rolniczą imprezę w regionie wspólnie z Urzędem Gminy Chojnów i Dolnośląską Izbą Rolniczą. Celem Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego jest promocja instytucji i firm rolniczych oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy rolnikami, producentami i handlowcami z branży rolniczej.

Jednym z głównych punktów programu była XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której hodowcy prezentowali bydło, owce, konie, osły, kozy oraz drobny inwentarz m.in.: króliki, gołębie i drób ozdobny.
Po zakończeniu oceny zwierząt, wręczano tytuły czempionów i wiceczempionów.
Specjaliści Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu dzielili się wiedzą z rolnikami, przedsiębiorcami i innymi uczestnikami imprezy.

W punktach informacyjno-wystawienniczych można było uzyskać informacje z zakresu nowych technologii produkcji i ekonomiki rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, a także na temat możliwości uzyskania wsparcia z unijnych środków pomocowych, czy informacje o Wspólnej Polityce Rolnej.
Nie zabrakło prezentacji rękodzieła ludowego oraz produktów regionalnych. Stowarzyszenia wiejskie i koła gospodyń  zaprezentowały swoje wyroby i działalność jaką prowadzą.

Uczestnicy wystawy  sprawdzali swoje wiadomości w  „Konkursie wiedzy rolniczej”. Wszystkich uczestników konkursowych zmagań obdarowano nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.

Rolnicze świętowanie w Piotrowicach to również okazja dla rolników do spotkania na świeżym powietrzu, pobiesiadowania i podyskutowania o sprawach, które ich dotyczą. Rozrywki dostarczały występy zespołów uczestniczących w XII Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś”.

Andrzej Olszański DODR