Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Szkolenie - Nowe odmiany roślin zbożowych - postęp hodowlany, charakterystyka i porównanie odmianowe
Zmodyfikowano: 27.06.2017

 

W dniu 23.06.2017 r odbyło się zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze szkolenie nt: "Nowe odmiany roślin zbożowych – postęp hodowlany, charakterystyka i porównanie odmianowe". Szkolenie przeprowadzono na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Jeleniej Górze.

Celem szkolenia było zapoznanie rolników i doradców z nowymi odmianami zbóż ozimych i jarych oraz roślin bobowatych, ze szczególnym uwzględnieniem tych zalecanych do uprawy na obszarze Pogórza Sudeckiego. Szkolenie było połączone z prezentacją poletek doświadczalnych.
Wykładowcami byli :
- Pan Adam Skórka – inspektor COBR – omówił problematykę porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego na Dolnym Śląsku;
- Pan Ryszard Skorupa – kierownik ZDOO przedstawił odmiany roślin bobowatych: łubiny, peluszki oraz bobiki;
- Pani Małgorzata Teterycz – inspektor ZDOO omówiła odmiany oraz zastosowaną agrotechnikę zbóż ozimych;
- Pani Jolanta Więckowska – inspektor ZDOO zaprezentowała poletka z doświadczeniami prowadzonymi na zbożach jarych.

W szkoleniu wzięli udział rolnicy z terenu powiatu jeleniogórskiego.

Tadeusz Czopor DODR PZDR Jelenia Góra

Galeria zdjęć