Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Poletka demonstracyjne z rzepakiem ozimym
Zmodyfikowano: 30.05.2017

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z firmami Rapool, BASF i ADOB od kilku lat prowadzi poletka demonstracyjne z rzepakiem ozimym zlokalizowane w gospodarstwie Małopolskiej Hodowli Roślin sp. z o.o. Oddział w Kobierzycach. W tym roku demonstracje obejmują 6 odmian ‒ Mercedes F1, Marathon F1, Atora F1, Popular F1, Mentor F1, DMH 30, dobranych pod kątem przydatności uprawy w naszym rejonie.

Rzepak ozimy to jedna z podstawowych roślin w strukturze zasiewów na Dolnym Śląsku. O powodzeniu uprawy rzepaku ozimego decyduje szereg czynników, z których kluczowe znaczenie ma dobór odmiany. Aby ułatwić rolnikom dokonanie właściwego wyboru, w czwartek 25 maja, na poletkach zorganizowano spotkanie rolników i doradców DODR oraz specjalistów z firm biorących udział w projekcie. Podczas szkolenia omówiono znaczenie nawożenia azotem, potasem i mikroelementami, oceniono skuteczność zastosowanej technologii zwalczania chwastów, chorób i szkodników i zaprezentowano cechy poszczególnych odmian rzepaku.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia informacji pojawiających się na stronie DODR, gdyż bezpośrednio po zbiorach rzepaku z poletek zamieścimy analizę plonowania poszczególnych odmian.

Grażyna Norbert DODR

Galeria zdjęć