Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
Zmodyfikowano: 25.03.2016
Około 50 osób wzięło udział, we wtorek 22 marca w konferencji Wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w okresie programowania 2014-2020

Wydarzenie zorganizowane w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, było skierowane do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich lub planujących jej rozpoczęcie, do przedstawicieli Lokalnych Grup działania i lokalnych samorządów zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich lub w Obszarach Strategicznej Interwencji dla województwa dolnośląskiego.

Wystąpienia przedstawicieli Instytucji Wdrażających Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego, pokazywały możliwości uzyskania przez przedsiębiorców dotacji z Funduszy UE.
Zgodnie ze strategią Europa 2000 i celami horyzontalnymi UE w zakresie polityki klimatycznej, na konferencji została zaprezentowana idea przystąpienia producentów energii elektrycznej, wytwarzanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, do Spółdzielni Energetycznej Prosument z Leszna.

Prezentacje z KONFERENCJI:


Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu

Galeria zdjęć