Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Konferencja Rozwój Sieci Zagród Edukacyjnych
Zmodyfikowano: 20.05.2015

Trzydzieści osób przyjechało do Srebrnej Góry, aby wziąć udział w konferencji  na temat zagród edukacyjnych.
Wojewódzka konferencja Rozwój Sieci Zagród Edukacyjnych została zorganizowana w poniedziałek i wtorek, 11 i 12 maja przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Celem spotkania było  zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania zagród edukacyjnych i rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz przedstawienie ciekawych programów edukacyjnych w gospodarstwach rolnych na terenie Dolnego Śląska. Konferencja miała także zachęcić do przystąpienia do Sieci oraz umożliwić wymianę doświadczeń osób prowadzących tego typu działalność.

Goście konferencji wysłuchali wykładów ‒ Edukacja konsumencka w Zagrodach Edukacyjnych – czyli o związkach pomiędzy rynkiem żywności, turystyką kulinarną i działalnością oświatową, Edukacja konsumencka – przykłady dobrych praktyk, które poprowadziła ekspertka z dziedziny gospodarstw edukacyjnych Elżbieta Dziasek z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Podczas spotkania swój wykład o promocji i sprzedaży produktów regionalnych i tradycyjnych miała także specjalistka z DODR we Wrocławiu Izabela Michniewicz.

Konferencja była połączona z wyjazdem studyjnym do trzech dolnośląskich zagród edukacyjnych. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Agroturystykę Marianówek z powiatu dzierżoniowskiego, Agroturystykę Studzienno & Zagroda Rekreacyjna i Dom na Wzgórzu z powiatu kłodzkiego.

Zagroda edukacyjna Agroturystyka Marianówek położona jest w miejscowości Marianówek, w cichym miejscu, z widokiem na Góry Sowie. To gospodarstwo agroturystyczne, które zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Właścicielka zagrody – Sylwia Ostrowska prowadzi zajęcia w swobodnej przestrzeni gospodarstwa (pole, podwórko, budynki gospodarcze). Jej oferta skierowana jest dla grup dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Dzieci mogą tutaj przyjrzeć się bliżej pracy rolnika, zdobyć wiedzę na temat pochodzenia podstawowych produktów, jak mleko, jaja czy sery, poznać zwierzęta mieszkające w gospodarstwie oraz narzędzia i maszyny rolnicze.

Zagroda edukacyjna Agroturystyka Studzienno & Zagroda Edukacyjna jest położona w miejscowości Studzienno, niedaleko Polanicy Zdrój. W gospodarstwie odbywają się zajęcia w zakresie produkcji zwierzęcej oraz świadomości ekologicznej i konsumenckiej.  Jego właścicielka Xymena Sośnicka pokazuje grupom przyjeżdżającym na zajęcia jak poznać i zrozumieć zwierzęta, prezentuje podobieństwa i różnice pomiędzy koniem i osłem, omawia zagadnienia dotyczące pielęgnacji i żywienia zwierząt gospodarskich, uczy dzieci doić kozy i wspólnie z nimi je karmi.
Xymena Sośnicka jest przewodnikiem sudeckim i instruktorem rekreacji ruchowej. Zachęca dzieci i młodzież do uprawiania turystyki pieszej, konnej czy rowerowej i sama chętnie wyrusza z dziećmi na wycieczki pokazując im okoliczne atrakcje.

Zagroda edukacyjna Dom na Wzgórzu leży w Górach Stołowych, w miejscowości Gajów. W gospodarstwie dzieci uczą się przez zabawę i mogą dowiedzieć się m.in. jak powstaje chleb, masło czy ser, stworzyć swój własny domek z piernika, stroik, obraz z makaronu czy koronki. Właścicielka zagrody opowiada dzieciom o znaczeniu ekologii w życiu codziennym i uczy szacunku dla środowiska. Propaguje także tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Konferencja została zorganizowana została w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Katarzyna Sikora, DODR we Wrocławiu

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Galeria zdjęć