Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Relacja z seminarium Poferment nawozem dla rolnictwa
Zmodyfikowano: 10.03.2015

Do udziału w seminarium, które zostało zorganizowane w środę 4 marca, zostali zaproszeni doradcy rolni z powiatowych zespołów doradztwa rolniczego, rolnicy, przedsiębiorcy związani z branżą rolniczą oraz osoby, które reprezentują firmy nawozowe, szkoły rolnicze oraz media rolnicze.

Program seminarium uwzględniał zagadnienia takie, jak charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych pofermentu w zależności od użytych do fermentacji metanowej substratów oraz technologii produkcji biogazu; Wartość nawozowa masy pofermentacyjnej – efekt plonotwórczy; Zasady stosowania różnych form pofermentu w celach nawozowych; Aplikacja pofermentu na pola; Przechowywanie pofermentu w biogazowni i gospodarstwie; Zagospodarowanie pofermentu w świetle obowiązujących przepisów prawnych i Certyfikowanie nawozów organicznych produkowanych z pofermentu.

Wykładowcą była dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko z Wydziału Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

We wrocławskim seminarium, oprócz doradców rolnych, rolników i pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu udział wzięli również przedstawiciele przedsiębiorstw rolniczych (AS Bio-Energy Sp. z o.o., Biomathan Zittau Gmgh, PPHU Rolfarm Sp. z o.o., Eko-Gut Chris Schmitz, PRP Polska sp. z o.o.).

Dyskusja toczyła się wokół problematyki związanej z właściwościami pofermentu i sposobami jego rolniczego zagospodarowania w zależności od typu biogazowni i stosowanych substratów, korzyści z nawożenia pofermentem oraz radzenie sobie z najczęściej pojawiającymi się problemami, takimi jak certyfikacja pofermentu, lokalne protesty, transport po drogach publicznych.

Zgłoszone zostały następujące tematy wymagające pogłębienia wiedzy:

  • Czy jest ustawowa regulacja związana z uciążliwością odorów wydzielanych przez poferment dot. granic stosowania?
  • Jak można wzbogacić poferment w inne składniki i jak on wówczas będzie klasyfikowany jako nawóz, skora skład często się zmienia?
  • Jaki jest czas rozkłady pofermentu w glebie?
  • Przez jaki okres ujmować poferment w bilansie nawożenia?
  • Co ile lat można zastosować poferment na tym samym polu, przyjmując pełną dawkę nawożenia?
  • Co w przypadku stosowania pofermentu na glebach fizjologicznie zasadowych?

Uczestnicy seminarium sygnalizowali potrzebę organizacji tego typu spotkań i dyskusji.

Seminarium informacyjne zostało zorganizowane przez DODR we Wrocławiu w ramach projektu “Poferment nawozem dla rolnictwa” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt został opracowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013.

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt opracowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria zdjęć