Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

VIII Dolnośląskie Forum Agroturystyczne
Zmodyfikowano: 03.12.2014
Około dziewięćdziesiąt osób przyjechało do Wrocławia we wtorek 25 listopada na VIII Dolnośląskie Forum Agroturystyczne

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Forum miało na celu przedstawienie konkurencyjności gospodarstw agroturystycznych na Dolnym Śląsku, możliwości efektywnej promocji agroturystyki, wskazanie nowych trendów na rynku turystycznym oraz wymiana doświadczeń.

Podczas forum o agroturystyce mówili uczestniczka Ogólnopolskiego Konkursu Sposobu na Sukces – Ewelina Rozpędowska, właścicielka gospodarstwa Villa Greta, dr Piotr Gryszel z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes Stowarzyszenia Kwaterodawców Kraina Sudecka – Bożena Olejniczak.

W trakcie spotkania zostały podsumowane także dwa wojewódzkie konkursy ‒ Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2014 i Agroliga 2014, realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na lata 2007-2013 dla województwa dolnośląskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nagrody i dyplomy wręczali laureatom Dyrektor DODR we Wrocławiu Ryszard Czerwiński oraz Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD Paweł Czyszczoń.

W Forum uczestniczyło 88 osób i byli to laureaci, i uczestnicy wojewódzkich konkursów, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, prezesi Dolnośląskich Stowarzyszeń Agroturystycznych, właściciele gospodarstw agroturystycznych z Dolnego Śląska oraz zaproszeni goście ‒ przedstawiciele instytucji zaangażowanych  w rozwój obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku.

Uczestnicy Forum mieli także możliwość obejrzenia wystawy poświęconej laureatom wojewódzkich konkursów z ostatnich lat.

 

Katarzyna Sikora DODR we Wrocławiu

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i budżetu państwa. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Galeria zdjęć