Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Wyjazd studyjny - Współpraca i partnerstwo w rozwoju rynków produktów regionalnych i tradycyjnych
Zmodyfikowano: 15.07.2014

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Województwo śląskie wpisało już 137 produktów na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O tym, że produkty regionalne i tradycyjne to istotny element promocji tego regionu, przekonali się uczestnicy wyjazdu studyjnego Współpraca i partnerstwo w rozwoju rynków produktów regionalnych i tradycyjnych.
Wyjazd został zorganizowany między 7 a 9 lipca przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Jego celem była wymiana doświadczeń między dolnośląskimi i śląskimi producentami, w zakresie przedsięwzięć związanych z promocją żywności oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem grup producenckich w tym regionie.

Województwo śląskie jest obszarem zróżnicowanym historycznie i geograficznie. Ta różnorodność miała niebagatelny wpływ na dziedzictwo kulinarne, kształtowane przez kilka narodowości, głównie ludność polską i Ślązaków. W kuchni śląskiej odnajdziemy również wpływy niemieckie, austriackie, czeskie, rosyjskie, żydowskie czy kresowe. Kultywowanie i dbałość o przekazywanie kulinarnego dziedzictwa umożliwiły udokumentowanie tradycji wytwarzania regionalnych produktów czy potraw.

W pierwszym dniu wyjazdu, jego uczestnicy zapoznali się z zasadami wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości, tradycjami kulinarnymi kuchni śląskiej oraz bogatymi tradycjami pasterskimi, o których opowiadał Józef Michałek z Tatrzańsko-Beskidzkiej Grupy producentów Gazdowie. Celem utworzonej w 2007 roku Grupy jest zachowanie tradycyjnych gospodarstw rolnych w Karpatach, zajmujących się hodowlą owiec. Jest to możliwe dzięki współpracy pomiędzy gazdami prowadzącymi wspólny wypas.
Zdobytą wiedzę uczestnicy mogli sprawdzić w praktyce. Oberża Złota gęś ugościła Dolnoślązaków wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych potrawami z gęsi owsianej, a Karczma Leśniczówka słynną zupą Grzybulą i Buchtowiskiem. Karczma leży na Szlaku Kulinarnym Śląskie smaki.

W Agrogościnie goście próbowali misternie wypieczonych drobnych cieszyńskich ciasteczek i herbaty z zielin skomponowanej z ziół z własnej uprawy.
Sylwia i Roman Gabrysiowie prowadzący największą śląską Winnicę Mnich mówili o trudnościach związanych z uprawą winorośli, ale i satysfakcji, jaką daje pierwszy łyk wina z w własnej winnicy.
Bogatą tradycją może pochwalić się właściciel cukierni w Radzionkowie Tadeusz Bączkowicz. W Kuchni babci Any każdy może usiąść i delektować się szplitrami, szpliterkami, buchtami czy śląskimi oblatami. Tradycyjne pieczywo jest wytwarzane według sprawdzonych śląskich receptur i wypiekane w ceramicznym parowym piecu.

Dla przełamania smaku uczestnicy próbowali śląskich krupnioków produkowanych w zakładzie wędliniarskim Bara. Będąc z wizytą w Siewierzu nie można zapominać o siewierskiej brusznicy oraz produktów z siewierskiej gęsi oferowanych przez Złotą Gęś.
Pogoda pozwoliła na podpatrywanie pracy juhasów podczas wypasania owiec na hali oraz wizytę w Bacówce w Istebnej, gdzie Maria Kohut opowiadała o wytwarzaniu i wprowadzani do obrotu owczych serów.

Podczas wyjazdu, jego uczestnicy odwiedzili sześciu producentów wytwarzających wyroby cukiernicze, wędliniarskie, winiarskie, z gęsiny, produkty z ziół oraz sery z owczego mleka, tradycyjnymi metodami.
Dolnośląscy producenci spotkali się z właścicielami firm ze Śląska. Spotkaniom towarzyszyły dyskusje, rozmowy oraz próbowanie śląskich produktów regionalnych wysokiej jakości, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub objętych ochroną unijną, nagradzanych w kulinarnych konkursach.

Izabela Michniewicz DODR we Wrocławiu

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi