Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Piotrowice 2014
Zmodyfikowano: 13.10.2014
W dniach 5-6 lipca, odbyła się już XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Piotrowice 2014. Pracami nad organizacją wystawy kierował komitet pod przewodnictwem Komisarza Wystawy Jana Tymczyszyna

W dniach 5 – 6 lipca, odbyła się już XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych –Piotrowice 2014. Pracami nad organizacją wystawy kierował komitet pod przewodnictwem Komisarza Wystawy Jana Tymczyszyna.
W tym roku patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Dolnośląski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Wystawa współfinansowana była z Funduszy Promocji: Mleka, Mięsa Wieprzowego, Mięsa Wołowego i Mięsa drobiowego.
Jak co roku swoje osiągnięcia hodowlane prezentowali hodowcy bydła, trzody chlewnej, owiec, królików oraz hodowcy drobnego inwentarza (drobiu użytkowego i ozdobnego, gołębi i kanarków).
Ocena bydła, trzody chlewnej, owiec i królików odbyła się 5 lipca w sobotę.
Bydło do oceny wystawiło 10 hodowców. Do klasyfikacji wystawiono: jałowice niecielne – 21 szt.,  jałowice cielne – 9 szt.,  krowy – 15 szt. Komisja wysoko oceniła wystawione zwierzęta, zarówno pod względem genetycznym jak i przygotowania zwierząt do Wystawy.

Tytuł Championa przyznano w poniższych kategoriach:
- Jałowice niecielne rasy PHF–HO 10–12 miesięcy – Przedsiębiorstwo Rolne „Czernina” sp. z o.o. Ligota
- Jałowice niecielne rasy PHF–HO 13–14 miesięcy – OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o.
- Jałowice niecielne rasy PHF–HO 15–18 miesięcy – OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o.
- Jałowice cielne rasy PHF–RW – OHZ Przerzeczyn Zdrój sp. z o.o.
- Jałowice cielne rasy PHF–HO  – OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o.
- Krowy w laktacjach rasy PHF–RW    – OHZ Przerzeczyn Zdrój sp. z o.o.
- Krowy w laktacjach rasy PHF–HO    – OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o.
- Krowy w laktacjach rasy ZR – OHZ Przerzeczyn Zdrój sp. z o.o.
- Krowy w laktacjach rasy RP – OHZ Przerzeczyn Zdrój sp. z o.o.

Tytuł Vice Championa przyznano w kategoriach:
- Jałowice niecielne rasy PHF–HO 10–12 miesięcy  – Grzegorz Pernak Orsk
- Jałowice niecielne rasy PHF–HO 13–14 miesięcy –  OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o.
- Jałowice niecielne rasy PHF–HO 15–18 miesięcy  – Gospodarstwo Hodowlane „Uprawa” Lubiatów
- Jałowice cielne rasy PHF–RW  – Jerzy Semeriak Piechowice
- Jałowice cielne rasy PHF–HO  –  OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o.
- Krowy w laktacjach rasy PHF–HO – OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o.
- Krowy w laktacjach rasy ZR – OHZ Przerzeczyn Zdrój sp. z o.o.

Tytuły  Superczempiona na XIX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach przyznano w kategoriach:
- jałowice  – OHZ Kamieniec Ząbkowicki  sp. z o.o..
- krowy – OHZ Kamieniec Ząbkowicki sp. z o.o.

Pięciu czołowych dolnośląskich hodowców trzody chlewnej przygotowało do klasyfikacji 22 sztuk zwierząt. W wyniku przeprowadzonej oceny tytuł Championa przyznano dla:
- knura rasy WBP – hodowca Piotr Barełkowski z Siedlisk,
- knura rasy PBZ – hodowca Krzysztof Hyla Ścinawka Dolna,
- knura Pietrain – hodowca Jadwiga i Zdzisław Żółkiewscy z Koskowic,
- knur mieszaniec F1 – hodowca Jadwiga i Zdzisław Żółkiewscy z Koskowic,
- loszki WBP – hodowca Paweł Nowak z Poniatowic,
- loszki PBZ – hodowca ZD IZ PIB sp. z o.o. z Żernik Wielkich,
- loszki mieszaniec F1 – hodowca  ZD IZ PIB sp. z o.o. z Żernik Wielkich.

Championa za najwyższą wartość hodowlaną BLUP przyznano dla:
- cech tucznych i rzeźnych knura linii matecznej – Krzysztof Hyla ze Ścinawki Dolnej
- cech rzeźnych knura linii ojcowskiej – hodowca Jadwiga i Zdzisław Żółkiewscy z Koskowic,
- cech rozrodczych loszki linii matecznej – hodowca ZD IZ PIB Żerniki Wielkie.
Vice Championa przyznano dla:
- knura PBZ – hodowca Krzysztof Hyla ze Ścinawki Dolnej,
- loszki rasy WBP – hodowca Paweł Nowak z Poniatowic,
- loszki rasy PBZ – hodowca Krzysztof Hyla ze Ścinawki Dolnej,
- loszki rasy mieszaniec F1 – hodowca ZD IZ PIB Sp. z o.o. Żerniki Wielkie.
 
Komisja oceniająca owce dokonała oceny 11 stawek owiec. Mimo niesprzyjających warunków dla owczarstwa hodowcy przedstawili stawki owiec z dużą starannością.
Tytuł Championa przyznano dla:
- tryka hodowlanego rasy Merynos Polski – hodowca „Agrominor” sp. z o.o. z Mokrzeszowa,
- maciorki hodowlanej rasy Merynos Polski – hodowca „Agrominor” sp. z o.o. z Mokrzeszowa,
- ryka hodowlanego rasy Merynos Polski w starym typie – Leszek Wojciechowski z Mokrzeszowa,
- maciorki hodowlanej rasy Merynos Polski w starym typie – hodowca Leszek Wojciechowski z Mokrzeszowa,
- tryka hodowlanego rasy Polska Owca Pogórza – hodowca Józef Piszczór z Lubiechowa,
- maciorki hodowlanej rasy Polska Owca Pogórza – hodowca Józef Piszczór z Lubiechowa,
- tryka  hodowlanego rasy Fryzyjskiej – hodowca Bogusław Kaczmarczyk z Żor,
- maciorki hodowlanej rasy Olkuska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego.
- maciorki hodowlanej rasy Czarnogłówka – Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „Piast” w Wołowie,
- maciorki hodowlanej rasy Ille de France – hodowca Mariusz Potoczak z Przełęku,
- maciorki hodowlanej rasy Suffolk – hodowca Roman Walenta z Kamienicy Polskiej.

Vice Championa przyznano dla:
tryka hodowlanego rasy Merynos Polski – hodowca „Agrominor” sp. z o.o. z Mokrzeszowa,
- maciorki hodowlanej rasy Merynos Polski – hodowca „Agrominor” sp. z o.o. z Mokrzeszowa,
- tryka hodowlanego rasy Merynos Polski w starym typie – Leszek Wojciechowski z Mokrzeszowa,
- maciorki hodowlanej rasy Merynos Polski w starym typie – hodowca Leszek Wojciechowski z Mokrzeszowa,
- tryka hodowlanego rasy Polska Owca Pogórza – hodowca Józef Piszczór z Lubiechowa,
- maciorki hodowlanej rasy Polska Owca Pogórza – hodowca Józef Piszczór z Lubiechowa,
- tryka  hodowlanego rasy Fryzyjskiej – hodowca Bogusław Kaczmarczyk z Żor,
- maciorki hodowlanej rasy Olkuska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego.
- maciorki hodowlanej rasy Czarnogłówka – Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „Piast” w Wołowie,
- maciorki hodowlanej rasy Ille de France – hodowca Mariusz Potoczak z Przełęku,
- maciorki hodowlanej rasy Suffolk – hodowca Roman Walenta z Kamienicy Polskiej.

Komisja oceniająca podziękowała hodowcom za dobre przygotowanie zwierząt hodowlanych na Wystawę. Podkreśla profesjonalne przygotowanie stawek pokazowych owiec rasy Wrzosówka,  Berrichon, Romanowska, jagniąt rasy Czarnogłówka oraz  stawki pokazowej osiołków i kóz,  co świadczy o docenianiu rangi wystawy.

W wystawie uczestniczyło również 12 hodowców królików z województwa dolnośląskiego i opolskiego. Zaprezentowali 74 króliki z 13 ras. Zwierzęta przygotowane były prawidłowo i starannie.
Komisja oceniająca przyznała tytuł Championa dla królików o wybitnych cechach rasowych w poniższych rasach:
- Belgijski Olbrzym Szary – hodowca Werner i Grzegorz Dubiel z Płoniny
- Belgijski Olbrzym Biały – hodowca Jerzy Maciąg  z Wrocławia
- Nowozelandzki Biały – hodowca Marian Dziasek z Jawora
- Kalifornijski – hodowca Marian Dziasek z Jawora
- Nowozelandzki Czerwony – hodowca Paweł Włosek z Wykrot
- Wiedeński Niebieski – hodowca Paweł Włosek z Wykrot
- Wielki Jasnosrebrzysty – hodowca Paweł i Zofia Koczan z Milejowic
- Wiedeński Szary – hodowca Irena i Witold Wojciechowscy  z Małujowic
- Olbrzym srokacz – hodowca Werner i Grzegorz Dubiel  z Płoniny
- Castorex – hodowca Paweł i Zofia Koczan z Milejowic
- Rex – hodowca Paweł i Zofia Koczan z Milejowic

Vicechampionaty przyznano w następujących rasach:
- Belgijski Olbrzym Biały – hodowca Jerzy Maciąg  z Wrocławia
- Belgijski Olbrzym Szary – hodowca Marian Dziasek z Jawora
- Nowozelandzki Biały – hodowca Paweł Włosek z Wykrot
- Nowozelandzki Biały – hodowca Irena i Witold Wojciechowski  z Małujowic
- Nowozelandzki Czerwony – hodowca Paweł Włosek z Wykrot
- Nowozelandzki czerwony – hodowca Wiesłw Ancygier  z Węglińca
- Kalifornijski – hodowca Irena i Witold Wojciechowski  z Małujowic
- Wiedeński Niebieski – hodowca Paweł Olewicz
- Wiedeński Szary – hodowca Irena i Witold Wojciechowscy z Małujowic
- Wielki Jasnosrebrzysty – hodowca Ireneusz Kuśmierz z Nowogrodźca
- Wielki Jasnosrebrzysty – hodowca Ireneusz Kuśmierz z Nowogrodźca
- Olbrzym Srokacz – hodowca Werner i Grzegorz Dubiel  z Płoniny

Wystawa zwierząt jak co roku przyciągnęła ogromną liczbę zwiedzających. Powodzeniem cieszyły się nie tylko zwierzęta hodowlane oceniane przez komisje, ale również prezentowany drób ozdobny, kaczki, gołębie, ptaki egzotyczne. Ogromne zainteresowanie, zwłaszcza wśród dzieci, wywołały prezentowane kozy i osiołki. Analizując wyniki oceny zwierząt należy stwierdzić, iż mimo niesprzyjających warunków niektórych hodowli, poziom jej jest coraz wyższy, a zwierzęta przygotowane są wzorowo i profesjonalnie.

Barbara Piechowicz

Galeria zdjęć