Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Szkolenie na poletkach doświadczalnych ZDOO w Jeleniej Górze - Cieplicach
Zmodyfikowano: 25.06.2014

Rolnicy i doradcy z powiatu jeleniogórskiego i jaworskiego wzięli udział w szkoleniu dotyczącym upowszechniania wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. W piątek 13 czerwca w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Jeleniej Górze - Cieplicach obejrzeli poletka doświadczalne z odmianami zbóż ozimych i jarych oraz bobiku.

Celem szkolenia było zapoznanie rolników i doradców z nowymi odmianami zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem tych zalecanych do uprawy na obszarze Pogórza Sudeckiego.

Kierownik Zakładu Ryszard Skorupa i Małgorzata Teterycz z ZDOO w Jeleniej Górze – Cieplicach zaprezentowali poletka z różnymi odmianami zbóż, przedstawili terminy siewu, poziom nawożenia NPK, skuteczność środków ochrony roślin zastosowanych do zwalczania zachwaszczenia, chorób i szkodników oraz odporność na wymarzanie.

Tadeusz Czopor DODR we Wrocławiu PZD Jelenia Góra

Galeria zdjęć