Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Konferencja Rozwój Sieci Zagród Edukacyjnych
Zmodyfikowano: 14.11.2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Jak efektywnie uczyć w zagrodzie edukacyjnej i jak ją prowadzić uczyli się uczestnicy wojewódzkiej konferencji Rozwój Sieci Zagród Edukacyjnych.
Wzięli w niej udział właściciele zagród edukacyjnych z Dolnego Śląska ‒ członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani uruchomieniem zagrody edukacyjnej w swoim gospodarstwie, a także pracownicy DODR we Wrocławiu, zaangażowani w rozwój zagród.
 
W konferencji zorganizowanej w środę i czwartek 6 i 7 listopada 2013 roku, przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, uczestniczyło 50 osób.
Gości powitała  Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Bożena Maziarska. Pierwszy dzień konferencji obejmował wykłady, drugi ‒ wyjazd studyjny do dolnośląskich zagród edukacyjnych.

Klaudia Kieljan z Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Krakowie, przedstawiła zagadnienia dotyczące funkcjonowania oraz zasady wstępowania do Ogólnopolskiej Sieci  Zagród Edukacyjnych. Dzięki wykładom Sylwii  Filas z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, uczestnicy konferencji mogli się dowiedzieć  jak efektywnie uczyć w zagrodzie, jak ją prowadzić oraz jaką rolę w prowadzeniu zagrody edukacyjnej odgrywa komunikacja.

Przedstawiciele dwóch zagród edukacyjnych z Dolnego Śląska – Bogusława Rudnicka z Galerii pod aniołem z Dobkowa oraz Leszek Zasada z Ranczo Nasza Szkapa ze Złotego Stoku opowiadali  o swojej ofercie i celach edukacyjnych.

W drugim dniu konferencji jej uczestnicy odwiedzili dwie dolnośląskie zagrody edukacyjne – Kowalowe Skały we Wrzeszczynie oraz gospodarstwo agroturystyczne Pod Srebrną Górą w Jeżowie Sudeckim.

Celem organizacji konferencji było zapoznanie jej uczestników z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania zagród edukacyjnych, przedstawienie ciekawych programów edukacyjnych w gospodarstwach rolnych na terenie Dolnego Śląska, zachęcenie do przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz wymiana doświadczeń między właścicielami zagród.

Katarzyna Sikora DODR we Wrocławiu

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Galeria zdjęć