Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Dolnośląscy laureaci konkursu AGROLIGA 2010
Zmodyfikowano: 15.07.2013

Komisja konkursowa powołana zgodnie z regulaminem przez Dyrektora DODR we Wrocławiu dokonała podsumowana konkursu „AgroLiga 2010” na szczeblu wojewódzkim. Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych dolnośląskich producentów rolnych oraz firmy związane z sektorem rolno-spożywczym.
Konkurs wojewódzki jest pierwszym etapem krajowego i ma na celu wyłonienie Mistrzów Wojewódzkich „AGROLIGI 2010” w kategoriach: „Rolnik” i „Firma”, którzy będą reprezentowali województwo dolnośląskie w drugim etapie konkursu na szczeblu krajowym. Organizatorami konkursu na szczeblu krajowym są: Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TV S.A. przy współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlu, na szczeblu wojewódzkim Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich). Patronat nad konkursem pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 8 rolników oraz 7 firm prowadzących działalność na terenie województwa.
Decyzją komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Dyrektora DODR we Wrocławiu laureatami tegorocznego konkursu w naszym województwie zostali:
Mistrzami Wojewódzkimi „AGROLIGI 2010”
• w kategorii „ROLNICY” - Elżbieta i Tadeusz Rotkiewicz z Góry,
• w kategorii „FIRMY” - Firma Produkcyjno-Handlowa "Dora" Tadeusza Podgórskiego ze Sławęcic w powiecie górowskim.
Mistrzowie Wojewódzcy zostaną zgłoszeni przez DODR w Wrocławiu do drugiego etapu konkursu na szczeblu krajowym.
Tytuły Wicemistrza Wojewódzkiego „AGROLIGI 2010” otrzymali:
• w kategorii „ROLNICY” - Romana BODNAR z Rogoźnicy w powiecie świdnickim prowadzący 26 ha gospodarstwo ogrodnicze ukierunkowane na produkcję szkółkarską,
• w kategorii „FIRMY” - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „AGROMAT” Andrzeja Tracza z Braszowic w powiecie ząbkowickim, prowadzące handel środkami do produkcji rolnej, usługi agrotechniczne i transportowe oraz przetwórstwo rzepaku na cele energetyczne.

 

Poznajmy mistrzów:

Elżbieta i Tadeusz Rotkiewicz

PH "DORA" Pana Tadeusza Podgórskiego