Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Innowacyjny Młody Rolnik 2012
Zmodyfikowano: 10.07.2013

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej, pragnę poinformować, że ogłaszamy konkurs „Innowacyjny Młody Rolnik 2012”. Konkurs jest kierowany do młodych rolników do 40 roku życia, którzy korzystając z funduszy europejskich, zrealizowali w swoim gospodarstwie (o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha) inwestycję poprawiającą konkurencyjność swojego gospodarstwa. Konkurs trwa do 10 lutego 2012r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 17 lutego 2012 r. podczas III Europejskiego Dnia Młodego Rolnika, który odbędzie się w Poznaniu, w ramach Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa Polagra - Premiery.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie zainteresowanych młodych rolników z całej Polski.

Michał Modrzejewski
Prezes


Związku Młodzieży Wiejskiej


Regulamin konkursu (PDF)
Formularz zgłoszenia (PDF)