Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Narada specjalistek ds. wiejskiego gospodarstwa domowego
Zmodyfikowano: 15.07.2013

Narada dla specjalistek terenowych ds. wiejskiego gospodarstwa domowego, zorganizowana przez Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, odbyła się w środę i czwartek, 11 i 12 stycznia, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
W pierwszym dniu specjalistki wysłuchały wykładu na temat „Rozwoju turystyki wiejskiej w symbiozie z przyrodą”. Przyrodnik i konsultant Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu Andrzej Ruszlewicz przedstawił wiele przykładów wykorzystania walorów przyrodniczych jako ciekawostek turystycznych, zachęcających turystów do przyjazdu na wieś. Uczestniczki spotkania zapoznały się także z celami i zadaniami funkcjonującej na terenie Dolnego Śląska Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, które przedstawił specjalista z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Witalis Patrzałek. Później specjalistka Działu PWGDiA Agnieszka Kowalczuk-Misek omówiła przepisy prawno-podatkowe w gospodarstwach agroturystycznych i zachęciła uczestniczki do dyskusji. Po przerwie omówiono zadania zrealizowane w ubiegłym roku oraz te zaplanowane na rok bieżący.
Miła atmosfera panująca podczas narady zachęciła specjalistki do zorganizowania zwiedzania Wrocławia wraz z przewodnikiem. Panie mogły ujrzeć stolicę Dolnego Śląska w blasku starych neonów i lamp oraz wysłuchać ciekawostek związanych z jej historią. Na zakończenie uczestniczki obejrzały dzieło Giuseppe Verdiego „Falstaff” w Operze Wrocławskiej. W drugim dniu spotkania pracownik Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Mirosława Januszkiewicz przeprowadziła warsztaty z komunikacji interpersonalnej, przydatnej w bezpośrednich kontaktach z ludźmi. Panie uczyły się między innymi jak zachować asertywną postawę w kontakcie z ludźmi, jak słuchać innych oraz przyjmować krytykę i pochwały czy wyrażać swoje opinie.

Izabela Michniewicz DODR we Wrocławiu

Galeria zdjęć