Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Prezentacje Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek
Zmodyfikowano: 10.07.2013

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zapraszają do udziału w Prezentacjach Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek. Impreza odbędzie się 31 marca w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu.
Prezentacje są organizowane w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Podczas imprezy zostanie przeprowadzony konkurs na Najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną. Celem konkursu jest zachowanie tradycji wykonywania palm i pisanek wielkanocnych oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji związanych z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
Prezentacje i konkurs są skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie 26 powiatów Dolnego Śląska.


Informacja o konkursie (PDF)
Regulamin konkursu (PDF)


Wypełnione karty należy przesłać w terminie do 9 marca 2012 roku na adres:
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 12
53-033 Wrocław
z dopiskiem Prezentacje Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek

Nadzór merytoryczny nad organizacją prezentacji sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi