Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Dolnośląska Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
Zmodyfikowano: 10.07.2013
Po testach pisemnych do egzaminu ustnego, dopuszczono 7 uczestników. Pięciu uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki zakwalifikowało się do etapu krajowego w Kielcach. Dolny Śląsk będą reprezentować Sławomir Snopek z Niedźwiedzic, Paweł Kołodziej z Babila, Marcin Pasternak z Lutomierza, Łukasz Bryłkowski ze Złotoryi i Przemysław Kopij z Wilczyc.
Egzamin ustny przebiegał w obecności przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem ˗ między innymi Zastępcy Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Jacka Kaszuby i Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszarda Czerwińskiego.
Podczas Dolnośląskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych sprawdzana jest praktyczna i teoretyczna wiedza rolnicza, a jej celem jest uświadomienie potrzeby dalszego doskonalenia zawodowego i wymiana doświadczeń.
Inicjatorem i organizatorem Olimpiady jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Patronat naukowy nad olimpiadą sprawuje Akademia Rolnicza w Krakowie.

Wiesław Tomaszek DODR we Wrocławiu
Galeria zdjęć