Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Seminarium „Efektywność postępu genetycznego i agrotechnicznego a plonowanie zbóż”
Zmodyfikowano: 15.07.2013

W środę 22 lutego 2012 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się seminarium pt. „Efektywność postępu genetycznegoi agrotechnicznego a plonowanie zbóż”. Frekwencja świadczyła o dużym zainteresowaniu tematem.
Seminarium rozpoczęła Z-ca Dyrektora DODR we Wrocławiu Pani Bożena Maziarska, która przywitała zgromadzonych gości oraz przedstawiła referentów. Pierwszym prelegentem był Pan Kazimierz Pyziak ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach, który przybliżył temat „Efektywności postępu genetycznego i agrotechnicznego a plonowanie roślin zbożowych, szczególnie pszenicy ozimej w oparciu o wyniki Porejestracyjne Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze”. Omówił plonowanie roślin i jego wpływ na wysokość uzyskiwanych plonów poszerzony o czynnik rolniczy tj. poziom nawożenia, poziom ochrony oraz gęstość siewu. Drugim prelegentem był Pan Tadeusz Borecki z firmy Bayer Crop Science, który w temacie „Kompleksowa ochrona roślin zbożowych przed agrofagami” przedstawił wyniki stosowania środków ochrony roślin reprezentowanej firmy w konkretnych doświadczeniach polowych. Podając konkretne środki, dawki i terminy stosowania, zachęcił do skorzystania z oferty produktów firmy Bayer Crop Science. Następnie Pan Olgierd Mazurkiewicz, zaprezentował temat „Nawożenie upraw roślin rolniczych nawozami firmy Timac Agro Polska Sp. z o.o.”. Scharakteryzował paletę nawozów mineralnych stosowanych w roślinach rolniczych, zwracając szczególną uwagę na nawóz Starter regenerujący uszkodzenia roślin spowodowane złym przezimowaniem. Nadprogramowo wystąpił Pan Krzysztof Zieleziński z firmy Rolimpex Nasiona, który przedstawił działalność firmy w zakresie kontraktacji zbóż i traw.
Podczas trwania seminarium oraz podczas dyskusji, uczestnicy zadawali wiele pytań i otrzymywali bardzo wyczerpujące odpowiedzi.
 

Galeria zdjęć