Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Wojewódzki konkurs Ekologiczna ozdoba choinkowa
Zmodyfikowano: 15.07.2013

Zapraszamy dzieci i młodzież zrzeszone w Klubie Edukacyjnym 4H, do udziału w konkursie na Ekologiczną ozdobę choinkową. Kartę zgłoszenia należy przesłać do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, do 20 listopada,
a prace dostarczyć do 10 grudnia 2011 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 grudnia w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w czasie prezentowania przez KGW Tradycyjnych stołów wigilijnych.

 

Regulamin
Organizator konkursu
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Nadzór merytoryczny sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki.

Uczestnicy konkursu
Dzieci i młodzież zrzeszona w Klubach Edukacyjnych 4H na Dolnym Śląsku, w przedziale wiekowym od 9 do 15 lat.

Cel konkursu
• kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
• rozwijanie talentu artystycznego dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,
• rozszerzenie i pobudzenie zainteresowań twórczością artystyczną,
• prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z Klubów Edukacyjnych 4H.

Warunki uczestnictwa
W konkursie bierze udział praca wykonana przez cały zespół klubowy.

Kryteria oceny
• zastosowanie materiałów ekologicznych,
• pomysłowość i oryginalność pracy,
• dekoracyjność, kolorystyka,
• estetyka i samodzielność wykonania.

Postanowienie końcowe
• Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 20.11.2011 r., a prace dostarczyć do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu do 10.12.2011 r.
• Komisja będzie oceniała tylko prace zespołowe, indywidualne prace nie będą brane pod uwagę.

Podsumowanie konkursu
• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17.12.2011 r. o godz. 16.00 w Centrum Handlowym Pasaż Grunwaldzki przy Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w czasie prezentowania przez KGW Tradycyjnych stołów wigilijnych.
• Wszystkie ozdoby zgłoszone do konkursu będą wystawione w Pasażu, a po zakończeniu imprezy ozdobią choinkę w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Pobierz: