Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Dożynki gminno-parafialne w gminie Zagrodno
Zmodyfikowano: 09.07.2013

Dożynki w gminie Zagrodno odbyły się 4 września 2011 w gościnnym Radziechowie. Niedziela przywitała wszystkich słoneczną, letnią pogodą – idealną na podziękowanie wszystkim rolnikom za trud ich pracy. Uroczystości dożynkowe składały się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej. W obu częściach brały udział władze samorządowe, zaproszeni goście oraz cała społeczność gminna.
Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, którą celebrowali ksiądz Kanonik Adam Terlecki w asyście wszystkich Księży z terenu gminy Zagrodno. Nabożeństwo poprzedził występ dzieci, które nawiązały do obrzędu dożynkowego. W Kościele chleb dożynkowy – symbol rolniczego trudu - został wręczony Wójtowi Gminy Panu Mieczysławowi Słonina i Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Stanisławowi Olechowskiemu przez Starostów Dożynek Panią Annę Radziszewską i Pana Jarosława Szczygielskiego. Następnie Ksiądz Proboszcz wspólnie z Wójtem Gminy obdarowali bochnami chleba wszystkich zaproszonych gości a Starostowie Dożynek częstowali wszystkich zgromadzonych tegorocznym chlebem. Po mszy świętej nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na plac koło świetlicy wiejskiej, gdzie nastąpiło uroczyste przywitanie wszystkich delegacji przez Wójta Gminy. Obchody Święta Plonów są połączone z prezentacją wieńców dożynkowych, które stanowiły główną oprawę Święta. Prezentowany był także najnowszy sprzęt gaśniczy Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, wystawiały się również pasieki Państwa: Anny i Mirosława Senko oraz Jadwigi i Kazimierza Kaziuk.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, w którym prezentowała swoje prace rękodzielnicze i ceramiczne mieszkanka Radziechowy Pani Urszula Sikora, były też udzielane porady dla zainteresowanych rolników oraz rozdawane ulotki i broszury z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o tematyce rolniczej i wiejskiego gospodarstwa domowego.
W części artystycznej wystąpiły zespoły folklorystyczne: Swojacy z Zagrodna, Macierzanki z Wojciechowa, Jaskółki z Krzywej. Przygotowanych było dużo atrakcji dla najmłodszych uczestników uroczystości.
Dożynki zakończyły się zabawą ludową pod gwiazdami, trwającą do późnych godzin nocnych.

 

Teresa Dubicka - PZD Złotoryja

Galeria zdjęć