Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Konferencja regionalna „OZE dla domu i biznesu”
Zmodyfikowano: 09.07.2013

Zrealizowana w dniu 19.10.2010 r. w DODR we Wrocławiu Konferencja była częścią ogólnopolskiego projektu realizowanego przez FDPA w Warszawie w partnerstwie z CDR w Brwinowie.
Program konferencji realizowany był w czterech blokach tematycznych:

  • uwarunkowania prawne rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce;

  • źródła finansowania inwestycji OZE,

  • możliwości wdrożenia energii wiatru i wody w gospodarstwach domowych z uwzględnieniem regionalnych uwarunkowań

  • możliwości wdrożenia OZE z biomasy i biogazu jako sposób na biznes w województwie dolnośląskim.

W ramach tzw. dobrych praktyk, przedstawiciele instytucji zajmujących się tematem OZE oraz firm wprowadzających urządzenia na rynek zaprezentowali tematy dotyczące: WFOŚiGW - możliwości uzyskania regionalnego wsparcia dla inwestycji w OZE, BOŚ - ofertę kredytów na inwestycje w OZE, „Viessmann” zastosowania technologii systemów solarnych oraz „BIOBAZ ZENERIS” technologii stosowanych w instalacjach biogazowych. Zorganizowana została również ekspozycja prezentująca schematy możliwości zastosowania systemów solarnych w domu.
Do Wrocławia przybyło ponad 100 osób zainteresowanych tematem odnawialnych źródeł energii. Uczestnikami konferencji byli rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich oraz doradcy, którzy będą udzielali porad osobom zainteresowanym tematem OZE w powiatowych punktach konsultacyjnych.
Tematy prezentowane były przez doradców DODR ds. OZE oraz takie autorytety jak prof. dr hab. Józef Szlachta oraz dr hab. Leszek Romański z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, Instytutu Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz dr inż. Aureliusz Mikłaszewski z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Dolnośląski czy dr inż. Ewa Mańkowska Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.
Każdy uczestnik otrzymał od organizatorów materiały szkoleniowe i piśmiennicze oraz broszurę tematyczną o OZE i wydany przez DODR „Przewodnik po źródłach finansowania OZE”.
Zgodnie z programem ostatnim punktem była prezentacja dwóch filmów Biomasa na cele energetyczne oraz Biogazownie rolnicze oraz dyskusja. Uczestnicy mogli prześledzić również proces budowy biogazowi oglądając zdjęciową dokumentację z procesu budowy obiektu biogazowi w woj. wielkopolskim.
Dyskusja toczyła się wokół problematyki przeszkód i trudności formalno-prawnych dotykających osoby zainteresowane realizacją inwestycji w OZE i będzie miała wpływ na stanowisko prezentowane przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski w dyskusji społecznej.

Galeria zdjęć