Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Dzień Ziemniaka Jerzmanowice 2010
Zmodyfikowano: 09.07.2013

31 sierpnia 2010 roku DODR we Wrocławiu Powiatowy Zespół Doradców w Chojnowie zorganizował „Dzień Ziemniaka”. Gościny co roku użycza nam Pan Grzegorz Rudziak, rolnik gospodarujący na ok. 400 ha. Na organizowany pokaz przybyli licznie rolnicy z terenu gminy Chojnów oraz z gmin ościennych. Spotkanie otworzył i przywitał zaproszonych gości i rolników Pan Andrzej Olszański Kierownik PZD w Chojnowie. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Chojnowie Pan Tadeusz Tomaszewski. Celem organizowanych spotkań była szeroka prezentacja różnych wariantów ochrony roślin, nawożenia i wybranych odmian roślin uprawnych w warunkach klimatyczno-glebowych powiatu legnickiego. PZD w Chojnowie organizując spotkania umożliwia skorzystanie rolnikom z tej teoretyczno-praktycznej wiedzy. Dzień Ziemniaka, podobnie jak Dni Pola, skierowane są do średnich i małych gospodarstw rolnych. Pola Pana Grzegorza posiadają warunki typowe, jakie występują w większości gospodarstw w tym rejonie i dlatego doskonale nadają się do prowadzenia doświadczeń polowych. Dzięki zbliżonym warunkom klimatyczno-glebowym rolnicy mogą na bieżąco stosować dobre rozwiązania na własnych polach. Organizowany Dzień Ziemniaka umożliwia zainteresowanym rolnikom – plantatorom ziemniaków poznanie cech odmianowych ziemniaków jadalnych i skrobiowych. W okresie zimowym prowadzone były szkolenia, a w czasie wegetacji warsztaty polowe, na których były prezentowane poletka z ziemniakami z zastosowaniem różnych technologii polecanych przez firmy produkujące nawozy i środki ochrony. W szkoleniach i warsztatach polowych uczestniczyli rolnicy z okolicznych wsi, obserwowali etapy stosowanych technologii i mogli dokonać wyboru przeniesienia danej technologii i wybranych odmian do swoich gospodarstw rolnych. Wiosną (17 kwietnia) na polach Pana Grzegorza posadzono 11 odmian ziemniaków. Poletka doświadczalne są różnej wielkości (średnio 0,10 ha), zajmują powierzchnię 1,20 ha. W celu określenia przydatności danych odmian do warunków klimatyczno-glebowych jakie występują w rejonie, na poletkach doświadczalnych planujemy dokonać charakterystyki i oceny odmian ziemniaków. Dla porównania plonów odmian zastosowano taką samą technologię uprawy, nawożenia i ochrony roślin. Podczas Dnia Ziemniaka oprócz doradców DODR we Wrocławiu porad udzielali specjaliści z uczestniczących firm. Na prezentowanych poletkach przedstawiono nowości odmianowe oraz programy ochrony roślin i nawożenia. Do dyspozycji rolników byli przedstawiciele firm: SOLANA POLSKA, EUROPLANT, BAYER, Zakłady Chemiczne POLICE, PRP (Procedes Roland Pigeon ), TIMAC AGRO, oraz Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów i NAPENA. Tadeusz Orlański DODR we Wrocławiu PZD w Chojnowie

Galeria zdjęć