Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Laureaci XVI edycji wojewódzkiego konkursu „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2010”
Zmodyfikowano: 09.07.2013

 

Organizatorzy konkursu:
- Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Konkurs zorganizowany został w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 dla województwa dolnośląskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Konkurs miał na celu:
• wskazywanie agroturystyki jako komplementarnej działalności w gospodarstwie rolnym przynoszącej dodatkowy dochód,
• promocję i reklamę gospodarstw agroturystycznych,
• podnoszenie standardu świadczonych usług,
• promocję wsi dolnośląskiej jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Wojewódzka komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce
Ewelina i Krzysztof Rozpędowscy
gospodarstwo agroturystyczne „Villa Greta – Magia tradycji…”
Dobków 59, 59-540 Świerzawa
tel. 75/713 44 53
www.villagreta.pl
> więcej

II miejsce
Monika i Wojciech Niedziółka
gospodarstwo agroturystyczne „Arkadia”
Grzmiąca, ul. Wiejska 58, 58-340 Głuszyca
tel. 74/880 87 16
www.niedziolka.com
> więcej

III miejsce
Ewa Durkacz
gospodarstwo agroturystyczne „Pod gruszą”
Borówno 59, 58-379 Czarny Bór
tel. 74/845 04 60
> więcej

Wyróżnienie
Izabela i Dariusz Chajutin
gospodarstwo agroturystyczne „Chata Morgana”
Jastrowiec 15, 59-420 Bolków
tel. 75/745 02 00
www.chatamorgana.ig.pl
> więcej