Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Gala finałowa jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"
Zmodyfikowano: 09.07.2013

15 czerwca 2010 r. w Pałacu Belweder odbyła się uroczystość finałowa jubileuszowej X edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało trzynaście przedsięwzięć oraz dwa otrzymały wyróżnienie. Jednym z laureatów tegorocznego konkursu jest Pani Renata Mażul z Mysłakowic powiat jeleniogórski, właścicielka Zakładu Krawieckiego, która zdobyła nagrodę III stopnia w kategorii indywidualnej.
Finaliści konkursu zostali uhonorowani dyplomami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, albumami, pucharami oraz nagrodami finansowymi i rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów. W gali finałowej uczestniczyli liczni zaproszeni goście, m.in. Pan Jacek Michałowski Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jan Krzysztof Ardanowski Doradca Społeczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Tadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele agencji rządowych i ambasad, Marszałków, Wojewodów, starostw, samorządów gmin z których wywodzą się laureaci konkursu, jak również przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego zaangażowani w realizację przedsięwzięć konkursowych.
Uroczystość finałową poprzedziła konferencja z udziałem Pana Tadeusza Nalewajk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęcona rozwojowi pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w tym: analizie czynników sprzyjających rozwojowi firmy a także napotykanych barier, omówionych na przykładach przedsięwzięć nagrodzonych w konkursie „Sposób na Sukces" w latach 2001-2009. Konferencja odbyła się w dniu 14 czerwca 2010 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

 

Opracowała
Marta Gozdek

Galeria zdjęć