Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

V Dolnośląskie Forum Agroturystyczne „Agroturystyka w działaniach PROW 2007-2013
Zmodyfikowano: 09.07.2013

23 kwietnia 2010 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się V Dolnośląskie Forum Agroturystycznego pt. „Agroturystyka w działaniach PROW 2007-2013”. W Forum wzięło udział około 90 osób i byli to przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki na Dolnym Śląsku:
- prezesi i członkowie stowarzyszeń agroturystycznych
- kwaterodawcy
- pracownicy administracji państwowej i samorządowej
- specjaliści doradztwa rolniczego
- naukowcy
- przedstawiciele organizacji turystycznych
- rękodzielnicy wytwarzający pamiątki turystyczne.
Celem spotkania było pokazanie działań wspierających rozwój agroturystyki na Dolnym Śląsku poprzez dofinansowanie przedsięwzięć w gospodarstwach agroturystycznych w ramach PROW 2007-2013 oraz wymiana doświadczeń.
Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w Forum.

Galeria zdjęć