Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Współpraca w zakresie edukacji młodzieży i dorosłych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego
Zmodyfikowano: 15.07.2013

 

Współpraca w zakresie edukacji młodzieży i dorosłych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego
 

W dniu 25 marca 2009r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu reprezentowanym przez dr Agnieszkę Łętkowską - Dyrektor DODR we Wrocławiu a Zespołem Szkół Ponadgimnazialnych nr 2 im. Prof. Tadeusza Konopińskiego w Ludowie Polskim reprezentowanym przez mgr inż. Marka Warcholińskiego – Dyrektora ZSP w Ludowie Polskim. Obie strony deklarują współpracę w zakresie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych dla młodzieży i osób dorosłych oraz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Galeria zdjęć