Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Forum Partnerstw Lokalnych
Zmodyfikowano: 09.07.2013

W dniu 16 czerwca 2009 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyło się Forum Partnerstw Lokalnych „Perspektywy i wyzwania rozwoju partnerstwa lokalnego na Dolnym Śląsku” przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Była to już druga konferencja na rzecz rozwoju partnerstw lokalnych organizowana przez RCWIP w ramach działalności Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego we Wrocławiu i Jeleniej Górze.
W części plenarnej Forum zaprezentowane zostały wybrane aspekty fundusze europejskich takie jak: Program Operacyjny Kapitał Ludzki a partnerstwo lokalne na Dolnym Śląsku, Rozwój kapitału społecznego warunkiem zmiany jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska, Ekonomiczne aspekty rozwoju partnerstw lokalnych.
W części warsztatowej przedstawiciel DODR we Wrocławiu uczestniczył w Panelu dyskusyjnym dotyczącym obszarów wiejskich i możliwości współpracy jednostki doradztwa rolniczego w partnerstwie z lokalnymi grupami działania. Poruszone zostały takie tematy jak: Partnerstwo lokalne a rozwój obszarów wiejskich, Wioski tematyczne oraz prezentacja Lokalnej Grupy Działania Dolina Baryczy.
Forum zorganizowane zostało pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Galeria zdjęć