Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ogłasza III Dolnośląski Konkurs Ekologiczny „EkoProdukt i EkoGospodarstwo na Dolnym Śląsku”
Zmodyfikowano: 15.07.2013

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ogłasza
III Dolnośląski Konkurs Ekologiczny
 „EkoProdukt i EkoGospodarstwo na Dolnym Śląsku”

Ideą konkursu jest promocja dolnośląskich gospodarstw ekologicznych i oferowanej przez nich żywności ekologicznej oraz upowszechnianie wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie prosimy przesłać pocztą do dnia 31 lipca 2009r. na adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu.

Pobierz:

Laureaci w kategorii gospodarstwo na płaszczyźnie województwa zostaną zgłoszeni do konkursu na szczeblu krajowym.

Konkurs na najlepsze
Gospodarstwo Ekologiczne w 2009 roku

Organizatorami konkursu na najlepsze polskie gospodarstwo ekologiczne w 2009 roku są:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane będą w dwóch kategoriach:
„EKOLOGIA -  ŚRODOWISKO” ,
„EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO TOWAROWE”

Uroczyste rozstrzygniecie konkursu na Dolnym Śląsku odbędzie się 19 września 2009 roku podczas Kiermaszu Ekologicznego w Jeleniej Górze.
Karty zgłoszenia udziału w konkursie prosimy przesłać pocztą do dnia 31 lipca 2009r. na adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław.
Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym przez powołaną Wojewódzką Komisję Konkursową. Ostatecznym elementem oceny będzie wizytacja gospodarstw.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu.

Pobierz:

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa DODR we Wrocławiu
Pani Urszula Bogusiewicz
Telefon071/3398185 wew. 183,
Kontakt e-mailFormularz kontaktowy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie