Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

DODR we Wrocławiu od sierpnia 2009 jako samorządowa wojewódzka osoba prawna
Zmodyfikowano: 09.07.2013

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie część zadań urzędu i instytucji podległych administracji rządowej przekazana zostaje do władz samorządowych.
29 lipca 2009r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się oficjalne spotkanie w sprawie przekazania Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Pełnomocnika ds. socjalnych kombatantów i osób represjonowanych z pod nadzoru Wojewody Dolnośląskiego do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zmiany obowiązują od 1 sierpnia 2009r.

Galeria zdjęć