Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Relacje

Podsumowanie seminariów dotyczących zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Zmodyfikowano: 09.07.2013

     
  

 

Umowa Nr BDGzp-2915B-49/09 z dnia 28 września 2009 roku

W dniach 23-25 listopada 2009 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyły się seminaria na temat zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uczestnikami byli doradcy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, rolnicy, przedstawiciele Izby Rolniczej oraz samorządów powiatowych i gminnych województwa dolnośląskiego. W seminarium uczestniczyło łącznie 342 osoby. Na seminarium obecni byli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Spotkania zostały przygotowane na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na mocy umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Galeria zdjęć