Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Sprzedaż i przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa. Jak to robić zgodnie z prawem?

Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, bezpieczeństwo zdrowotne żywności musi być zapewnione w całym łańcuchu żywnościowym, na wszystkich etapach, począwszy od produkcji podstawowej w gospodarstwie rolnym. Dlatego przepisy prawa żywnościowego stosuje się do wszystkich etapów obrotu żywnością, czyli produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Grażyna Norbert DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 30.04.2015

Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie Dolnego Śląska w roku 2014

Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego PDOiR oddaje w ręce rolników LOZ na rok 2014. Jest to efekt dokładnych badań (trwających minimum 3 lata), mających na celu pomoc w wyborze odmian najlepiej przystosowanych do warunków naszego województwa. Wrocław 2014, Adam Skórka - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych COBORU

Zmodyfikowano: 10.03.2014

Mało znane warzywa

Aby sprawnie działać, komórki ludzkiego ciała muszą mieć zapewnioną stałą dostawę enzymów, witamin, biopierwiastków i fitohormonów. Najbogatszym źródłem tych składników są warzywa i owoce, najlepiej z własnego ogródka lub upraw ekologicznych. Naturalne substancje są zawsze lepiej przyswajalne niż syntetyczne, chociażby dlatego, że występują w optymalnych połączeniach. Wrocław 2014, Ewa Wróbel - DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 10.03.2014

Zdrowie na talerzu

Zdrowy sposób odżywania oznacza co najmniej trzy posiłki dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Do każdego posiłku wybieramy ciemne pieczywo, płatki, kaszę, makaron lub ziemniaki. Warzywa i owoce (mogą być mrożone) dodajemy do każdego posiłku, a także między posiłkami. Co najmniej dwie pełne szklanki mleka dziennie (najlepiej chudego) lub tyle samo kefiru i jogurtu oraz 1-2 plasterki sera. Codziennie jedną z porcji (do wyboru) ‒ ryby, drobiu, grochu, fasoli lub mięsa. Woda mineralna i naturalne soki warzywne i owocowe (co najmniej litr dziennie). Unikamy nadmiaru soli, cukru i alkoholu. Wrocław 2014, Ewa Wróbel - DODR we Wrocławiu

Zmodyfikowano: 10.03.2014

Tradycyjny stół wigilijny na Dolnym Śląsku

W ciągu całego roku nie ma drugiego takiego święta, które byłoby tak powszechnie, uroczyście i emocjonalnie przeżywane i to poczynając od poprzedzających je przygotowań (porządków, zakupów, wysyłania życzeń świątecznych i listów z kawałeczkami opłatka) aż po uroczystą kolację. Pokazuje to potrzebę utrzymania związku z przeszłością, a także zacieśnienia więzów rodzinnych i międzypokoleniowych. W imię tych wartości, zgodnie ze starym polskim obyczajem, często zaprasza się na wieczerzę wigilijną nie tylko bliskich, ale i osoby spoza bliskiej rodziny, ludzi samotnych i potrzebujących opieki. Zgodnie z tym zwyczajem należy zatroszczyć się, aby w wieczór wigilijny nikt nie czuł się zapomniany, opuszczony, samotny i nieszczęśliwy. Ewa Wróbel, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 23.12.2013

Ptaki wokół nas Program rolnośrodowiskowy a bioróżnorodność

Mówiąc o przyrodzie musimy pamiętać, że jest to zwarty układ, w którym każdy, nawet najmniejszy element jest ważny dla zachowania równowagi. Zabiegi takie jak melioracja, nadużywanie chemicznych środków ochrony roślin, zwłaszcza pestycydów, likwidacja oczek wodnych, czy zamiana użytków zielonych na grunty orne, powodują spadek populacji ptaków terenów rolniczych. To, co z punktu widzenia gospodarczego jest mało produktywne dla ptaków jest wręcz idealne, jak choćby tereny marginalne z miedzami, oczkami wodnymi czy pojedynczymi drzewami. Intensywne i rozległe monokultury czy uprawy szybko rosnących zbóż w połączeniu z jesiennym siewem, są dla ptaków nieatrakcyjne i można być pewnym, że tam ich po prostu nie będzie. Monika Miniewska, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 23.12.2013

Agrotechnika uprawy żyta ozimego

W ostatnich latach w Polsce notujemy systematyczne zmniejszanie się powierzchni uprawy żyta ozimego. W 2012 roku powierzchnia jego zasiewów wynosiła niespełna 1 mln ha. Podobnie jest i na Dolnym Śląsku powierzchnia uprawy żyta ozimego wynosi około 29 000 ha. Nadal jest to znaczny areał, co wynika z dużego udziału gleb lekkich w kraju, na których jest ono uprawiane. Żyto ma mniejsze wymagania glebowe niż pozostałe zboża, lepiej znosi większe zakwaszenie gleb, dobrze wykorzystuje zapasy wody poziomej i wyróżnia się mrozoodpornością. Ziarno żyta jest wykorzystywane głównie na paszę, zaś na cele konsumpcyjne zużywana jest piąta cześć zbiorów. Michał Senyk, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 23.12.2013

Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi 2013

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już od trzynastu lat organizuje konkurs promujący przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Najciekawsza działalność pozarolnicza na wsi, będący częścią krajowego konkursu Sposób na Sukces. Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy i wspieranie inicjatyw w zakresie podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego oraz promocja zastosowania energii odnawialnej. Upowszechnianie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach gospodarczych oraz wymiana doświadczeń sprzyjają aktywności gospodarczej mieszkańców wsi. Ryszard Targosz, Wrocław 2013

Zmodyfikowano: 23.12.2013