Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Konkurs Agroliga 2017 – etap wojewódzki

Upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców, którzy jako liderzy rozwoju lokalnego są dobrym przykładem dla środowiska wiejskiego Dolnego Śląska, należy do zadań Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. To jedna z najskuteczniejszych metod promowania rozwoju obszarów wiejskich. Celem konkursu jest wybór Mistrzów Krajowych AgroLigi w kategoriach Rolnicy i Firmy. Konkurs AgroLiga 2017 przebiega w dwóch etapach ‒ wojewódzkim i krajowym. Wojewódzka edycja konkursu jest organizowana przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Ryszard Targosz, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

OZE na obszarach wiejskich ‒ przykłady inwestycji

Od kilku lat rośnie zainteresowanie produkcją energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych. Przyczynia się do tego nie tylko wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, ale też prawne i ekonomiczne naciski poszczególnych państw na zwiększenie udziału zielonej energii w całym rynku energetycznym. W Polsce rynek energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych jest wspomagany m.in. przez określenie minimalnej ilości energii „zielonej”, którą muszą wytworzyć zakłady energetyczne i stworzenie rynku certyfikatów produkcji energii „zielonej” (zielona energia jest znacznie droższa niż energia „czarna”), dofinansowanie inwestycji w instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych, m.in. przez budżet państwa i państwowe instytucje ochrony środowiska czy dotowanie upraw energetycznych.

dr Adam Szymański, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Integrowana ochrona rzepaku ozimego

Klasyczna uprawa roli pozwala nie tylko mechanicznie ograniczyć zagrożenie ze strony chwastów i przyorać nawóz organiczny, który rzepak dobrze wykorzystuje, ale także zmniejsza zagrożenia fitosanitarne ze strony agrofagów. Wadą klasycznej uprawy jest konieczność stosowania różnych narzędzi uprawowych, długi okres (3-4 tygodni) od czasu zbioru przedplonu do siewu rzepaku, przy sprzyjającym uwilgotnieniu gleby oraz mała liczba stanowisk po przedplonach, wcześniej opuszczających stanowiska, na których moglibyśmy ją przeprowadzić.

Marian Karasek, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

chrona roślin uprawnych ‒ integrowana ochrona zbóż owies

W integrowanej ochronie roślin pierwszeństwo mają metody niechemiczne (agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane i inne), a gdy okażą się one niewystarczające, sięgamy po metody chemiczne. Uprawa roli pod owies powinna być bardzo staranna. Jej metody zależą od terminu zbioru przedplonu oraz od rodzaju narzędzi uprawowych posiadanych przez rolnika.

Małgorzata Kaczmarek, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Integrowana ochrona ziemniaków

Z początkiem 2014 roku w krajach należących do Unii Europejskiej, wszedł obowiązek uprawy roślin, w tym także ziemniaka, według zasad integrowanej ochrony. Fundamentem integrowanej ochrony ziemniaków jest wybór odpowiedniej odmiany o określonych walorach użytkowych oraz o określonej wartości agrotechnicznej. Wartość agrotechniczna odmiany jest określana na podstawie charakterystyki Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka oraz wyniki PDOiR w poszczególnych rejonach uprawy według doświadczeń odmianowych prowadzonych przez COBORU, patrz strona www.coboru.pl. Odmiany ziemniaka podlegają silnym czynnikom rejonizacyjnym.

Marian Karasek, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Chów i hodowla wełnistych ras zwierząt

Zwierzęta dające surowiec, taki jak wełna są przeważnie łatwe w chowie i hodowli, nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, a jeśli ich wymagają, to zwykle ten nakład szybko się zwraca. Będąc więc posiadaczem gruntów rolnych i szukając pomysłu na biznes warto zastanowić się czy akurat branża włókiennicza nie jest tym, co przyniesie nam sukces. Przy zachowaniu standardów w hodowli i chowie zwierząt, humanitarnym ich traktowaniu, przestrzeganiu przepisów i zwykłej dbałości o zwierzęta, można uzyskać produkt wysokiej jakości, a jakość zawsze przekłada się na cenę.

dr Dominika Jankowska, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Dolnośląskie produkty regionalne (Siła innowacji oparta na tradycji)

Dolnośląskie produkty regionalne są doskonałym przykładem łączenia tego, co tradycyjne z tym, co nowe. Tradycyjne receptury i smaki oraz nieprzetworzona żywność znajdują uznanie konsumentów wybierających zdrowy styl życia. Świadomy konsument docenia także możliwość sprawdzenia jak powstaje żywność i fakt, że pochodzi ona z danego regionu. Odpowiedzią na te potrzeby może być oferta opisanych przez nas gospodarstw i przedsięwzięć.

Izabela Michniewicz, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018

Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania najbardziej przyjazny środowisku, oparty na naturalnych metodach, w którym nie stosuje się przetworzonych nawozów mineralnych, chemicznych środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu oraz syntetycznych dodatków paszowych. Podstawową zasadą jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji ‒ uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa.

Urszula Bogusiewicz, Wrocław 2017

Zmodyfikowano: 31.01.2018