Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

Dochodowość dolnośląskich gospodarstw

Realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie wzrosła w Polsce w 2011 roku w stosunku do 2010 roku o 14,2% i o 73,9% w stosunku do 2005 roku. Średnio w całej UE27, w okresie 2005-2011, realna wartość dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną zwiększyła się o około 18% (źródło Eurostat). Zakres zróżnicowania dochodowości ukazano na przykładzie 544 indywidualnych gospodarstw rolnych województwa dolnośląskiego prowadzących rachunkowość wg systemu Polskiego FADN w 2011 roku. Czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie sytuacji dochodowej było jedno kryterium ‒ wielkość ekonomiczna.

Zmodyfikowano: 08.07.2013

Kredyty preferencyjne dla rolnictwa

Kredyty z dopłatą są chętnie wykorzystywane przez inwestorów na inwestycje związane z powiększeniem powierzchni gospodarstwa poprzez zakup gruntów rolnych oraz modernizację parku maszynowego. Podstawowymi warunkami uzyskania kredytu objętego dopłatami ARiMR jest spełnienie przez kredytobiorcę wymogów danej linii kredytowej, przygotowanie dokumentów związanych z inwestycją oraz złożenie ich wraz z opracowanym planem przedsięwzięcia w oddziale banku współpracującego z Agencją.

Zmodyfikowano: 08.07.2013

Miód czyli potrawy ze słodką nutą

Miód jest doskonałą odżywką dla serca, dzięki dużej zawartości glukozy, która bezpośrednio, wnika do krwi. Dobrze jest pić miód z rana na czczo i wieczorem przed snem. Na pół szklanki ciepłej wody lub herbaty z cytryną bierzemy 1-2 łyżki miodu, jeżeli poranny napój przygotujemy sobie już wieczorem i odwrotnie ‒ wieczorny już rano. Miód może być też dodatkiem do potraw. Nadaje wyrazistego smaku zupom, daniom mięsnym czy domowym nalewkom.

Zmodyfikowano: 08.07.2013

Zasada Wzajemnej Zgodności – dobrostan zwierząt – Obszar C Ewa Grzyś Wrocław 2013

Dobrostan zwierząt – to stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzęcia, osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń i warunków świetlnych. Jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia im schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi. W zakres tego pojęcia wchodzą również warunki przewozu zwierząt i humanitarnego sposobu uboju. Od 2013 roku każdy rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie i posiadający zwierzęta musi spełniać wymagania dotyczące dobrostanu. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu zapewnienie zwierzętom zdrowia, odpowiedniej opieki oraz komfortu.

Zmodyfikowano: 08.07.2013

Dolnośląska wieś zaprasza

Tym, których męczą zatłoczone kurorty, a w hotelach i pensjonatach czują się zbyt anonimowo, DODR we Wrocławiu proponuje agroturystykę. To alternatywa dla tradycyjnych form wypoczynku wykorzystująca uroki wiejskiego krajobrazu, gościnność gospodarzy, rodzinną atmosferę i domowe posiłki. Ta publikacja ma być zachętą do wypoczynku w dolnośląskich gospodarstwach agroturystycznych. Nie sposób w jednym miejscu opisać wszystkich, dlatego przedstawiamy tylko wybrane gospodarstwa. Większość z nich, poza podstawowym pakietem usług, posiada w swojej ofercie ciekawe lub nietypowe usługi towarzyszące.

Zmodyfikowano: 08.07.2013

Bydło mięsne

Hodowla bydła mięsnego w Polsce jest dziś opłacalna. Nasza wołowina trafia głównie na zachód Europy. Tamtejsi odbiorcy cenią ją za jakość, smak i niższą cenę. Przed wejściem do Unii, wielu specjalistów mówiło o szansach rozwoju tej hodowli w Polsce. Tuż po pierwszym maja 2004 roku dał się zauważyć wzrost zainteresowania polską wołowiną. Mamy przecież w kraju dużo dobrych pastwisk, na których można z powodzeniem prowadzić, np. chów ekstensywny bydła mięsnego. A wołowina jest jednym z niewielu produktów deficytowych w całej Unii Europejskiej.

Zmodyfikowano: 08.07.2013

Ekologiczny chów drobiu na Dolnym Śląsku

Do grupy kur przydatnych w produkcji ekologicznej jaj wylęgowych i spożywczych nadają się najlepiej rodzime rasy, a także rasy będące wprawdzie obcego pochodzenia, ale tradycyjnie chowane w gospodarstwach – Zielononóżka kuropatwiana, Żółtonóżka kuropatwiana, Polbar, Rhode Island Red (Karmazyn), Sussex, Leghorn oraz kury ogólnoużytkowe. Kury tych ras znoszą rocznie od 170 do 190 jaj o masie 53-62 g. W produkcji ekologicznych jaj spożywczych możliwe jest również wykorzystanie kur z towarowych krzyżówek przeznaczonych do intensywnej produkcji nieśnej. Zdolność do wykorzystania pasz gospodarskich, umiejętność poszukiwania pokarmu na wybiegu i odporność na niekorzystne warunki sprawia, że kury typu ogólnoużytkowego są najlepszym wyborem dla stad przydomowych.

Zmodyfikowano: 08.07.2013

Uwarunkowania prawne przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych na poziomie gospodarstwa

Przepisy prawa żywnościowego stosuje się do wszystkich etapów obrotu żywnością, czyli produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Celem strategii bezpieczeństwa żywności jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności na przestrzeni całego łańcucha żywieniowego rozpoczynając od produkcji pierwotnej, a kończąc na stole konsumenta, zmniejszenie ryzyka zatruć i zakażeń pokarmowych oraz chorób powstających na skutek spożycia żywności skażonej mikrobiologicznie, chemicznie i fizycznie, a także zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu sprawowania urzędowej kontroli żywności.

Zmodyfikowano: 08.07.2013