Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Publikacje

chrona roślin uprawnych ‒ integrowana ochrona zbóż owies
Zmodyfikowano: 31.01.2018
W integrowanej ochronie roślin pierwszeństwo mają metody niechemiczne (agrotechniczne, mechaniczne, fizyczne, biologiczne, hodowlane i inne), a gdy okażą się one niewystarczające, sięgamy po metody chemiczne. Uprawa roli pod owies powinna być bardzo staranna. Jej metody zależą od terminu zbioru przedplonu oraz od rodzaju narzędzi uprawowych posiadanych przez rolnika.

Małgorzata Kaczmarek, Wrocław 2017