Nasz miesięcznik

Wydawnictwa

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Publikacje

Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020
Zmodyfikowano: 31.01.2018
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania najbardziej przyjazny środowisku, oparty na naturalnych metodach, w którym nie stosuje się przetworzonych nawozów mineralnych, chemicznych środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu oraz syntetycznych dodatków paszowych. Podstawową zasadą jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji ‒ uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa.

Urszula Bogusiewicz, Wrocław 2017