Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

PROW Oś 4 Leader - ogłoszenia o naborach wniosków

PROW Oś 4 Leader

Ogłoszenia o naborach wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

 Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" realizowane w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej/wojewodztwo-dolnoslaskie.html

Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" realizowane w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsiebiorstw/wojewodztwo-dolnoslaskie.html

Zmodyfikowano: 06.07.2013